❮ Terug naar cursusaanbod

NIEUW Procederen in hoger beroep en de nieuwe maximumregel voor de processtukken (25/15 pagina's)

Planning

Startdatum
22-11-2021
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
13.30 - 16.45 uur

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 295,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

IvJO biedt deze cursus ook aan als webinar op 29-10-2021 en 07-12-2021.

Op 1 april 2021 is het Rolreglement voor het procederen in hoger beroep aangepast. Op grond van art. 2.11 mogen de processtukken in hoger beroep maximaal 25 resp. 15 pagina’s bedragen.  
Deze eenvoudige regel heeft grote gevolgen. De regel roept principiële vragen op ten aanzien van het beginsel van hoor- en wederhoor en de in art. 6 EVRM gewaarborgde toegang tot de rechter. Voorts stelt de regel de advocaat voor schier onoverkomelijke praktische problemen bij de (efficiënte) inrichting van de processtukken in hoger beroep en de optimale verdediging van de belangen van cliënt. Pogingen vanuit de advocatuur om de gelding van deze regel op te schorten – onder meer via een kort geding tegen de Staat – zijn mislukt. Intussen heeft de kort geding-rechter over deze regel prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld.

In deze cursus wordt in de eerste plaats de toelaatbaarheid van voornoemde regel besproken, mede in het licht van het Europese recht en het karakter van de appelprocedure die op ‘eindigheid’ is gericht. Hierbij komt tevens aan de orde welke argumenten kunnen worden aangevoerd in het verzoek aan het Hof om een uitzondering op deze regel te maken wegens ‘feitelijke of juridische complexiteit’. 

Vervolgens komt de toepasselijkheid van de regel aan de orde. De vele praktische problemen die de invoering van deze regel oproept worden besproken en de diverse technieken om daarmee creatief om te gaan. Zo kan bijvoorbeeld de zeer korte omvang van 15 pagina’s voor de memorie in het incidenteel appel worden voorkomen door zelf in principaal appel te gaan. Voorts wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze regel samenhangt met (i) het grievenstelsel, (ii) de devolutieve werking en (iii) het ontbreken van het ne bis in idem in het civiele recht. Een en ander voert tot een groot aantal praktische tips voor een optimale inrichting van de processtukken en strategische technieken om deze regel te omzeilen.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Burgerlijk Procesrecht bezitten.

Niveau is verdieping. Basale voorkennis Procesrecht vereist.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Inhoud en achtergrond van de ‘maximum’-regel in hoger beroep
De ‘maximum’-regel, hoor en wederhoor en de toegang tot de rechter
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45De (mogelijk) inhoud van het verzoek om een uitzondering op grond van ‘feitelijke of juridische complexiteit’
Het effectief afstemmen van de processtukken op de ‘maximum’-regel
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers