❮ Terug naar cursusaanbod

Relativiteit en causaliteit

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 325,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

In de cursus ‘Relativiteit en causaliteit’ worden twee klassieke leerstukken besproken die beide een modern uiterlijk hebben gekregen. Bij de aansprakelijkheid van de ‘controlerende en certificerende overheid’ speelt relativiteit een beslissende rol. Daarnaast is er de belangrijke uitspraak van de Hoge Raad over het schietincident in Alphen aan de Rijn: door de vergunningverlening is ook de politie voor de ingetreden vermogensschade aansprakelijk (HR 20 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1409). Deze uitspraak roept belangwekkende vragen op ten aanzien van de verhouding tot het klassieke Vie d’Or-arrest (HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2080). Voorts opent de Hoge Raad steeds meer mogelijkheden voor ‘creatieve oplossingen’ als het causaal verband tussen de normschending en de vermogensschade onzeker is (in HR 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1510). Het klassieke leerstuk van causaliteit wordt besproken door de behandeling van zeven moderne technieken om onzeker causaal verband te overwinnen. De Hoge Raad en de wetgever hebben immers methodes ontwikkeld om bij onhelderheid over het causaal verband tussen normschending en schade, toewijzing van de vordering toch mogelijk te maken.
Het eveneens klassieke leerstuk van de relativiteit heeft ook een moderne gedaante gekregen in recente jurisprudentie. Het gaat dan niet in eerste instantie om de vraag of de geschonden norm strekt tot bescherming van het geschade belang (wat valt onder de norm?) maar wie zich op de bescherming van de norm kan beroepen (wie valt onder de norm?). Aan de hand van de aansprakelijkheid van de controlerende en certificerende overheid en de toezichthouder worden deze ontwikkelingen in kaart gebracht.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Introductie causaliteit: vestiging en omvang
Vier vormen van feitelijke onzekerheid rond causaal verband
Twee vormen van principiële onzekerheid rond causaal verband
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Introductie relativiteit: wat en wie valt onder het beschermingsbereik van een norm
'Persoonlijke' relativiteit
'Zakelijke' relativiteit
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,6!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Geweldige cursus en uitstekend gegeven door docent mr. L. Reurich.
  • Gewoon een goed georganiseerde opleiding!