❮ Terug naar cursusaanbod

Rol- en regierecht: de regels en valkuilen van het wisselen van processtukken

Planning

Startdatum
24-11-2022
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
13.30 - 18.00 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus ontvangt een korting van 10%.)

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

De rol is de spil waar de civiele procedure om draait. Het gaat hier om procesregie. Het nieuwe artikel 19 lid 2 Rv benadrukt verder de regiebevoegdheid van de rechter, waaronder ook zaaksregie valt. 
Tijdens de cursus worden in overwegende mate de juridische aspecten van het rol- en regierecht besproken. Ook komt kort de praktische toepassing van het rol- en procesreglement aan de orde. De nadruk ligt op de juridische aspecten.
Juridisch: oorsprong en functie; wettelijk kader en status procesreglementen; status rol- en regiebeslissingen; terugkomen op en rechtsmiddelen tegen rol- en regiebeslissingen; (rol)incidenten (o.a. doorhaling, schorsing en afbreking van instantie); betekeningsperikelen en herstelexploten.
Praktisch: vergelijking van enkele aspecten van de stukkenwisseling bij de rechtbank in kantonzaken en niet-kantonzaken en bij de gerechtshoven.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Wettelijk kader en status procesreglementen
Status rolbeslissingen
Terugkomen op rolbeslissingen
Rechtsmiddelen
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.30Verval van recht
Betekeningsperikelen en herstelexploten
16.30 - 16.45Pauze
16.45 - 18.00Rolincidenten (o.a. doorhaling, schorsing en afbreking van instantie)
Praktische toepassing van de rolreglementen
18.00Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!