❮ Terug naar cursusaanbod

Schadevergoeding, schadeberekening en alternatieve wegen voor compensatie

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten

Prijs

€ 650,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Schadeberekening is hét item van de afgelopen jaren. Alleen reeds het arrest HR 25 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 bevat een intrigerend oordeel over smartengeld wegens de schending van een persoonlijkheidsrecht zonder dat psychisch leed vaststaat. Daarnaast is er de belangrijk uitspraak over het smartengeld van de benadeelden in Groningen die met succes van de NAM werd gevorderd (HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1278). Voorts is de wettelijke bevoegdheid om de winstderving van de benadeelde te begroten op de winsten die de ander heeft gegenereerd (art. 6:104 BW) in opkomst. Rond de winstderving zijn belangrijke nieuwe ontwikkelingen te melden zoals de zogenoemde SOLL/IST-methode (HR 30 augustus 2019, ECLI:NL:HR:2019:1291) en is de nadeelsopheffing (art. 6:230 BW) als vorm van schadevergoeding in opkomst (HR 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1910). Voeg daarbij schadevergoeding anders dan in geld in de vorm van het vestigen van een erfdienstbaarheid en een door de rechter opgelegde vrijwaring en het palet aan nieuwe en inventieve vormen van schadeberekening is compleet. Daarnaast heeft de Hoge Raad alleen in 2017 al vijf belangrijke arresten over schadeberekening gewezen. 

Genoemde zaken zullen in deze cursus uitvoerig worden besproken, waarbij de recente ontwikkelingen worden meegenomen. Tevens zal aandacht worden besteed aan het soms felle debat over de wijze van schadeberekening. De cursus zal uitmonden in een overzicht van (recente) technieken van schadeberekening en hoe deze technieken optimaal – per schadepost uitgewerkt – kunnen worden ingezet. 

Deze cursus beoogt om inzichtelijk te maken welke vormen van compensatie in het algemene Vermogensrecht beschikbaar zijn. Uiteraard gaat de aandacht in de eerste plaats naar schadevergoeding op grond van een normschending (art. 6:74 en 6:162). Maar ook alternatieve routes van compensatie passeren de revue: nadeelsopheffing (art. 6:230), partiële vernietiging (art. 3:41) en partiële ontbinding (art. 6:265). Deze alternatieve routes bieden immers ook, en vaak met lagere drempels, een effectieve vorm van compensatie (zoals bijvoorbeeld de prijsverlaging als gevolg van een partiële ontbinding). 

De focus ligt hiermee dan ook tevens op de praktische vraag hoe schade moet worden berekend (concreet of abstract?) en de processueel belangrijke vraag hoe de verschillende vormen van schade in de processtukken dienen te worden onderbouwd (mede gezien stelplicht en bewijslast.) Ten slotte wordt aandacht besteed aan de vraag welke effectieve weren tegen een vordering tot compensatie kunnen worden ingezet. Inzichtelijk wordt gemaakt dat ook via het verweer compensatie geëffectueerd kan worden.

Hoewel de cursus thematisch van opzet is, worden de onderwerpen aan de hand van recente jurisprudentie inzichtelijk gemaakt. De cursus is derhalve tevens een actualiteitencursus.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch gevormde juristen die actief zijn op het gebied van het Vermogensrecht en regelmatig procederen. Om de cursus met succes te kunnen volgen is basiskennis van het Vermogensrecht en ervaring met de civielrechtelijke procespraktijk gewenst.

Niveau is verdieping.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Het begrip vermogensschade
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Nieuwe vormen van vermogensschade
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Berekeningsmethoden bij schadevergoeding
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Toerekening van schade
Schadevergoedingsverminderende factoren
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Door zijn enthousiasme maakt Reurich een taai onderwerp met terugwerkende kracht boeiend.
  • Zeer goede cursus, bevlogen docent van zeer goed niveau!
  • Prima cursus, helder, gestructureerd gegeven met veel relevante praktijkgerichte voorbeelden.
  • Verdiepende cursus vol eye openers. Prima!
  • Uitstekende docent! Enthousiast, kennis van zaken en praktijkgericht!
  • Prettige spreker, levendige presentatie, goede interactie, veel praktijkvoorbeelden.
  • Leerzaam door gebruik van vele voorbeelden, praktisch toepasbaar.
  • Docent met heldere uitleg en veel enthousiasme voor ons vak! Ik zal deze cursus aanraden aan anderen.
  • Goede cursus, zeer bruikbaar, enthousiaste docent, zou cursus zeker aanraden aan anderen.