Planning

Startdatum
28-10-2020
Locatie
Amsterdam Holiday Inn
Tijd
13.30 - 16.45 uur

PO/PE-punten

3 KNB PE-punten
3 SOMN(BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 295,- exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema's binnen het notariële tuchtrecht besproken, waaronder de reikwijdte van de zorgplicht, het toezicht door het BFT en de toepassing van het Novitaris-arrest. De cursus is praktisch ingericht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal worden ingegaan op vragen zoals: Waar liggen de grootste valkuilen? Hoe kunnen die worden voorkomen? Wat moet iedereen in ieder geval op orde hebben? Hoe om te gaan met een tuchtklacht tijdens een tuchtprocedure?

Doelgroep en niveau

De doelgroep is alle notarissen en kandidaat-notarissen.

Niveau is basis.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst en welkom
13.30 - 15.00Tuchtrecht algemeen
  • Wat te doen bij tuchtklachten?
  • Verloop tuchtprocedure
  • Houding jegens klager en tijdens tuchtprocedure
Tuchtrecht specifiek
  • Novitaris
  • Informatieplicht en waarschuwingsplicht
  • Wilsbekwaamheid
  • Varia
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45BFT
Voorkomen van klachten
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers