❮ Terug naar cursusaanbod

Uitleg van overeenkomsten

Planning

Startdatum
31-01-2022
Locatie
's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
Tijd
13.00 - 16.15 uur

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 295,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

‘Van bedoelen naar begrijpen: grenzen en kansen bij uitleg van overeenkomsten’

Uitleg van overeenkomsten wordt beheerst door het Haviltex-criterium (de ‘over-en-weer’-formule). Dat criterium heeft zich vertakt in (sub)normen voor de uitleg van cao’s, leveringsaktes, testamenten en recentelijk het kwijtingsbeding (HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:141). Daarnaast heeft de Hoge Raad normen geformuleerd voor de uitleg van commerciële contracten en het derde-beding.

Het lastige leerstuk van uitleg van contracten wordt zo praktisch mogelijk benaderd: met welke positie in de processtukken kan een bepaalde uitleg worden voorgedragen. Hoe staat het met stelplicht, bewijs en tegenbewijs? Hoe kunnen getuigenverklaringen een bepaalde uitleg ondersteunen? Welke ruimte komt bij uitleg aan partijen toe en wat moet de rechter ambtshalve oppakken?

Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan uitleg van processtukken en de gevaren die voortvloeien uit het in beginsel ontbreken van repliek in de eerste aanleg en de ín beginsel strakke twee conclusie-regel in hoger beroep.

Dit omvattende terrein van uitleg van overeenkomsten - dat onder de koepel van ‘Haviltex’ is ontwikkeld - wordt in deze cursus inzichtelijk gemaakt. Betoogd zal worden dat het bij contractuitleg nooit gaat om de (subjectieve) bedoeling van (een der) contractanten maar om hetgeen partijen over en weer hebben mogen begrijpen.

Getoond wordt dat uitleg dus niet een historisch onderzoek vergt (‘wat wilden partijen ten tijde van contractsluiting?’) maar een systematisch en strategische werkwijze waarbij ook feitelijke vermoedens, de hoedanigheid van partijen en beschermingsgedachtes een rol spelen.

Op grond van een en ander worden tips gegeven hoe ten aanzien van uitlegvragen de processtukken effectief kunnen worden ingericht. 

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch gevormde juristen die actief zijn op het gebied van het Verbintenissen- en contractenrecht. Om de cursus met succes te kunnen volgen is basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht gewenst.

Niveau is verdieping.

Programma

12.30 - 13.00Ontvangst
13.00 - 13.30Inleiding leerstuk contractuitleg
13.30 - 14.30Het ontstaan van subnormen bij de uitleg van overeenkomsten
14.30 - 14.45Pauze
14.45 - 15.45De (strategische) werkwijze bij de uitleg van overeenkomsten: van bedoelen naar begrijpen
15.45 - 16.15Tips voor de optimale inrichting van processtukken
16.15Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,7!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Nuttige cursus. Er worden onderwerpen belicht die normaal weinig aandacht krijgen. Ik raad de cursus aan aan anderen.