❮ Terug naar cursusaanbod

Vastgoedcontracten met de overheid

Planning

Startdatum
12-09-2024
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
09.30 - 16.45 uur

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
6 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 650,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Zeker als het gaat over vastgoed speelt de overheid een belangrijke rol en zij is dan ook partij bij veel daaraan gerelateerde overeenkomsten. Tegelijk geldt: als de overheid privaatrechtelijke contracten sluit, heeft zij een bijzondere positie. Zij mag soms meer, maar veel vaker minder dan reguliere marktpartijen. De overheid moet, vaak anders dan haar wederpartij, rekening houden met publiekrechtelijke normen: het hele wettelijke kader en de beginselen van behoorlijk bestuur. Zij heeft dus niet die contractsvrijheid die een normale private partij heeft. Bijvoorbeeld zal zij zich moeten conformeren aan grondrechten. Maar zij zal zich ook de vraag moeten stellen of wat zij af wil spreken niet al in wetgeving is geregeld en zo ja, of er daarnaast voor haar nog de vrijheid bestaat om civielrechtelijke afspraken te maken. Er gelden dus tal van bijzondere spelregels. Ook zal worden stilgestaan bij de totstandkoming van overeenkomsten: de verschillen tussen mandaat en volmacht passeren de revue, evenals vragen: wanneer kunnen lopende onderhandelingen nog worden afgebroken zonder schadeplichtig te worden, en wat is daarbij de betekenis van voorbehouden? In deze cursus worden ook in het bijzonder de bevoegdhedenovereenkomst en de grondexploitatieovereenkomst behandeld. De bevoegdhedenovereenkomst ligt echt op het snijvlak van publiek- en privaatrecht: een contract waarin de overheid vastlegt zich in te zullen spannen voor een zeker publiekrechtelijk resultaat. Sinds het zogeheten Didam-arrest staat het onderwerp gronduitgifte door de overheid volop in de belangstelling. Hoewel er nog de nodige vragen zijn waarover de lagere jurisprudentie nog niet is uitgekristalliseerd, kan inmiddels wel een aantal conclusies getrokken worden over de vraag, in hoeverre de contractsvrijheid van de overheid in het kader van gronduitgifte door het arrest wordt beïnvloed. Daarom zal dit onderwerp tijdens de cursus de revue passeren. Tenslotte komt de actualiteit uitgebreid aan bod in de vorm van veel jurisprudentie. De diverse onderwerpen worden zoveel mogelijk aan de hand van concrete casus uit de jurisprudentie toegelicht. U krijgt praktische handvatten en tips hoe in de praktijk met deze soms lastige materie om te gaan.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten werkzaam in het Onroerendgoedrecht, Bouwrecht, (Ruimtelijk) bestuursrecht, Huurrecht, Pachtrecht en Milieurecht. Doelgroep is ook notarissen. Om deze cursus met succes te kunnen volgen is vereist dat cursisten basiskennis hebben van het vastgoedrecht en enkele jaren ervaring hebben opgedaan in het behandelen van dossiers op dit gebied.

Niveau is verdieping.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 10.45Bijzondere contractspositie overheid:
 • De overheid mag vaak minder dan private partijen: aan de hand van jurisprudentie wordt ingegaan op de invloed van de 'tweewegenleer', de ABBB, beleidsregels en regels van aanbestedings- en staatssteunrecht
 • Maar de overheid mag soms ook méér: besproken wordt jurisprudentie over gevallen waarin de overheid een overeenkomst niet hoeft na te komen, bijv. wegens het algemeen belang of een beleidswijziging
10.45 - 11.00Pauze
11.00 - 11.45Van contact naar contract
 • Verschillende bestuursorganen: wie is bevoegd?
 • Volmacht en mandaat
 • Precontractuele fase: specifieke voorbehouden van gemeentezijde, toezeggingen, afbreken van onderhandelingen
11.45 - 12.45De bevoegdhedenovereenkomst
 • Duaal (privaat/publiek) karakter
 • Vorderingen in geval van niet-nakoming/jurisprudentie
 • Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke en bestuursrechter
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 14.30De grondexploitatieovereenkomst
 • Wat is grondexploitatie?
 • Vormen van grondexploitatie
 • Private grondexploitatie en gemeentelijk kostenverhaal
 • Verhaal van gemeentelijke kosten van grondexploitatie via een overeenkomst
 • Onderscheid tussen anterieure en posterieure overeenkomsten
 • Geen onderhandelingsplicht
 • Beperkingen t.a.v. publiekrechtelijk kostenverhaal niet van toepassing
 • Geen verrekening, tenzij
 • Conversiebepaling
14.30 - 15.30Actuele jurisprudentie overheidscontracten
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Voorkeursrecht van koop door de overheid óf gronduitgifte door de overheid (net wat de actualiteit op dat moment is)
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Ik geef normaal geen tienen, maar het was gewoon een uitstekende cursus, waarvoor dank!
 • Nuttige cursus, breed en relevant voor de praktijk. Prima docenten.
 • Uitstekende praktijkgerichte cursus die goede juridische handvatten geeft.