❮ Terug naar cursusaanbod

Verdieping Erfrecht - NIEUW -

Planning

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 595,- exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

De cursist krijgt op verdiepende wijze een rondleiding door het Erfrecht. Van een kort overzicht van de Algemene Bepalingen en het Versterferfrecht naar een verdiepte behandeling van de legitieme, dat als leerstuk steeds belangrijker lijkt te worden. Ook de Andere Wettelijke Rechten komen steeds meer in de belangstelling te staan. Tenslotte wordt afgesloten met een algemeen overzicht van recente ontwikkelingen in de afwikkeling. Kennis van en ervaring met het Erfrecht worden bekend verondersteld.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en juristen Erfrecht en notarissen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Erfrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Algemene Bepalingen en Versterferfrecht
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Legitieme
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Vervolg legitieme
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 15.30Andere wettelijke rechten
15.30 - 16.45Afwikkeling en verdeling (actualiteiten)
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers