❮ Terug naar cursusaanbod

Verdiepingscursus WOZ: Kansen en mogelijkheden voor de dagelijkse praktijk

Planning

Startdatum
14-11-2024
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
13.00 - 17.30 uur

PO/PE-punten

4 PE-punten KNB
4 PE-punten VMN

Prijs

€ 435,00 exclusief BTW.

(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

 

Annulering:

U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.

Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Een cursus die speciaal gericht is op het notariaat als doelgroep. De ins- en outs van de Wet WOZ worden besproken en de consequenties hiervan op de verschillende belastingheffingen. Centraal in de cursus staat de rol van de notaris in zijn/haar rol om het beste resultaat voor hun klanten te realiseren. Het doel is cursisten kansrijke situaties te laten herkennen zodat ze hun klanten hiermee zelf kunnen bedienen of hen de weg kunnen wijzen naar specialistische kennis.

Tijdens de cursus wordt de gedachte achter de Wet WOZ besproken om daarmee inzicht en begrip te creëren in de WOZ-waarde en daarmee tegelijkertijd de veel bestaande misvattingen hierover weg te nemen. Na deze cursus is de notaris aan de hand van de WOZ-waarde veel beter in staat transactieprijzen van huizen voor de overdrachtsbelasting te duiden en beter in staat bij erflatingen forse besparingen voor klanten te realiseren.

Ook worden aan de cursisten praktische tips meegegeven om deze doelen te bereiken en zal de cursusleider aan de hand van voorbeelden, websites, jurisprudentie en vragen uit de zaal concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk meegeven.

Doelgroep en niveau

Notarissen, uiteraard zijn andere geïnteresseerden welkom

Programma

12.30 – 13.00 uur                  Ontvangst met lunch

13.00 – 14.30 uur                  Titel Blok I

                                                    • introductie

                                                    • wettelijk kader

                                                    • waarde begrip
14.30 – 14.45 uur                  Pauze

14.45 – 16.15 uur                  Titel Blok II

                                                    • rechtsbescherming, bezwaar & beroep.

                                                    • WOZ-waarde en erfbelasting

                                                    • kansen bij samenloop WOZ en erfbelasting

16.15 – 16.30 uur                  Pauze

16.30 – 17.20 uur                  Titel Blok III

                                                    • praktijkvoorbeelden

                                                    • energiebelasting

                                                    • wat verder ter tafel komt

17.20 – 17.30 uur                  Afronding en afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de PowerPointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.