❮ Terug naar cursusaanbod

NIEUW Verweermiddelen (exceptief of principaal) en incidenten

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 395,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Incidenten verstoren het gewone verloop van de procedure. Wat valt er onder de omschrijving van het begrip incident? Moet er voor een incident altijd een wettelijke basis aanwezig zijn? In de praktijk worden incidenten, exceptief en principaal verweer ten onrechte met elkaar verward. Het belang van de overeenkomsten en verschillen tussen exceptief verweer, incidenten en principaal verweer wordt toegelicht. Het grote verschil tussen de concentratie van het debat (exceptief en principaal verweer) en de concentratie van incidenten wordt uitgelegd. Ook het eventuele misbruik van excepties en incidenten verdient aandacht, vooral in combinatie met de sanctiemogelijkheden die de rechter ter beschikking staan. 
Wat is het toepassingsgebied van de incidenten? Welke rechtsmiddelen staan partijen ter beschikking?

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Exceptief en principaal verweer
Concentratie van verweer (128 lid 3 Rv)
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.30Incidenten
Procedureregels Incidenten
16.30 - 16.45Pauze
16.45 - 18.00Concentratie van incidenten (208 Rv) en misbruik
Toepasselijkheid in andere procedures 
Rechtsmiddelen
18.00Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers