❮ Terug naar cursusaanbod

Voorlopige voorzieningen in kort geding en hoofdzaak (223 Rv)

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 435,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Deze cursus geeft, naast actualiteiten over dit onderwerp, een stevige juridische basis voor allerlei algemene aspecten van het civiele kort geding en de incidentele vordering van art. 223 Rv. De beide aspecten van spoedeisend belang worden belicht, alsmede de (on)mogelijkheden van te vorderen voorzieningen. Het belang van de bodemprocedure wordt benadrukt, waarbij ook de geldigheidsduur van de verschillende onderdelen van het kort geding vonnis wordt uiteengezet. Enkele procedureregels passeren de revue (waaronder het bewijsrecht) en ook de vraag naar de (on)geschiktheid van een vordering voor behandeling in kort geding en het (ontbrekende) gezag van gewijsde. Afgesloten wordt met enkele veelvoorkomende kort geding en (executiegeschillen en dwangsommen).

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00De twee aspecten van spoedeisend belang
Soorten voorlopige voorzieningen
Geldvordering in kort geding
Belang bodemzaak en afstemmingsregel
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.30Geldigheidsduur voorziening, dwangsom en kosten
Geschikt voor beoordeling in kort geding?
Geen gezag van gewijsde en principiële uitspraken
16.30 - 16.45Pauze
16.45 - 18.00Procedure, bewijsrecht en rechtsmiddelen
Executiegeschillen (summier)
Beslag en dwangsommen (summier)
18.00Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Helder, gestructureerd, onderhoudend, leerzaam, uitstekend, zeker een aanrader.