Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 435,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

De cursus ‘Wanprestatie’ behandelt de criteria die gelden voor presteren en wanpresteren. Wanneer is er sprake van wanprestatie en wanneer niet? Wanneer dienen welke gerichte stappen te worden ondernomen ter veiligstelling van (rechts)vorderingen? Deze vragen laten zich gemakkelijker stellen dan beantwoorden! De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren weer de nodige aanscherpingen in zijn arresten aangebracht. Tijdens de cursus komen de diverse facetten van het thema ‘toerekenbare tekortkoming’ aan de orde en wordt ingegaan op de valkuilen die zich hierbij in de praktijk manifesteren. Ook wordt ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van opschortingsrechten en verrekening. De docent maakt gebruik van kolderieke casusposities waarin het varkentje ‘knorretje’ een centrale rol speelt. Dat dit indruk maakt, blijkt wel uit een vraag van een cursist die 17 jaar geleden deze cursus heeft gevolgd en recent bij de docent informeerde naar het wel en wee van ‘knorretje’. Didactisch gezien dus een casus die blijft hangen. De Hoge Raad heeft recent nieuwe arresten gewezen over verzuim en ingebrekestelling en over de omzettingsverklaring: alle weerbarstige materie. Cruciaal is het Hoge Raad arrest van 28 september 2018 over ontbinding van overeenkomsten: een arrest waarop – sinds 1992 – 26 jaar is gewacht! Welk arrest in belang wellicht wordt ingehaald door arresten van recentere datum over in gebreke stelling en verzuim.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje
13.00 - 14.30Verzuim / ingebrekestelling
14.30 - 15.00Overmacht en blijvende onmogelijkheid
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.15Verval van recht en rechtsverwerking
16.15 - 17.15Praktijkproblemen:
- Digitale handelingen en vormvereisten
- Schadevergoeding versus ontbinding
17.15Afsluiting

Syllabus

Na afloop van de cursus wordt u het materiaal van de docent als naslagwerk aangeboden.

Reviews

Docent werd door eerder cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Van Wechem kan heel duidelijk uitleggen en maakt de stof praktisch toepasbaar.
  • Prima cursus. Ik vond het erg goed dat docent de cursisten zelf naar "oplossingen" laat zoeken. Daarom: een 10!
  • Van Wechem kan heel duidelijk uitleggen en maakt de stof praktisch toepasbaar.
  • Geweldig goede docent!
  • Nuttig voor de praktijk, ik zou de cursus aanraden.
  • Super, veel nieuwe kennis vergaard.
  • Ga zo door! Interressant en goede docent!