❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Aandachtspunten voor de notaris en bedrijfsjurist met betrekking tot de 403-verklaring

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

2 KNB PE-punten

Prijs

€ 138,00  exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Nu eens wat anders! Cursussen en webinars van IvJO zien doorgaans op ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. De Proefschriftenreeks verlegt de focus. Recent gepromoveerden bespreken in een webinar van twee uur de vraagstelling van hun proefschrift, laten zien wat hun bevindingen zijn en geven aan wat de waarde ervan is voor de juridische praktijk. Kortom, geen wetgeving of jurisprudentie maar interessante en relevante problemen goed uitgediept en besproken met focus op de betekenis voor de praktijk. 

Het groepsregime van art. 2:403 BW biedt groepsmaatschappijen de mogelijkheid om vrijgesteld te zijn van de verplichting tot het openbaar maken van de jaarrekening. Om gebruik te mogen maken van deze vrijstelling is onder meer vereist dat de moedermaatschappij verklaart dat zij hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden die voortvloeien uit de rechtshandelingen van de groepsmaatschappij, de zogenoemde ‘403-verklaring’. 

De jaarrekeningvrijstelling van het groepsregime levert voor de groep een administratieve lastenverlichting op en maakt het mogelijk om (concurrentiegevoelige) informatie af te schermen voor derden. De aansprakelijkheid op grond van de 403-verklaring brengt echter verschillende risico’s met zich en vraagt om oplettendheid van de moeder- en de groepsmaatschappij. Het faillissement van de vrijgestelde groepsmaatschappij kan tot financiële problemen leiden voor de hele groep. 

In dit webinar komen de belangrijkste aandachtspunten en risico’s aan bod van de aansprakelijkheid van een moedermaatschappij op grond van een 403-verklaring. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheid om de 403-verklaring in te trekken en de overblijvende aansprakelijkheid te beëindigen. Tot slot worden de gevolgen behandeld van een fusie en splitsing van de moeder- en vrijgestelde groepsmaatschappij ten aanzien van de 403-aansprakelijkheid.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is notarissen en bedrijfsjuristen.

Niveau is verdieping

Programma

14.30Aanvang
14.30 - 15.30Reikwijdte van de 403-aansprakelijkheid
Intrekking van de 403-verklaring
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid
Fusie en splitsing
16.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.