❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

2 NOvA PO-punten

Prijs

€ 138,00  exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Nu eens wat anders! Cursussen en webinars van IvJO zien doorgaans op ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. De Proefschriftenreeks verlegt de focus. Recent gepromoveerden bespreken in een webinar van twee uur de vraagstelling van hun proefschrift, laten zien wat hun bevindingen zijn en geven aan wat de waarde ervan is voor de juridische praktijk. Kortom, geen wetgeving of jurisprudentie maar interessante en relevante problemen goed uitgediept en besproken met focus op de betekenis voor de praktijk. 

Wanneer de vordering van de conservatoir beslaglegger uiteindelijk wordt afgewezen, is het beslag ten onrechte gelegd. De beslaglegger moet dan in beginsel de eventuele schade van de beslagene vergoeden. Het bijzondere karakter van deze ‘risicoaansprakelijkheid’ roept voor de praktijk belangrijke vragen op. Wat als bijvoorbeeld de vordering van de beslaglegger niet op inhoudelijke gronden is afgewezen, maar om andere redenen is gesneuveld? Wanneer vangt de verjaringstermijn van de vordering tot schadevergoeding aan? Wat zijn de (on)mogelijkheden om de beslagene beter in staat te stellen om bewijs van zijn schade te leveren, zoals toepassing van de omkeringsregel? Kunnen derden (advocaat, deurwaarder, bestuurders van een beslagleggende vennootschap) naast de beslaglegger aansprakelijk worden gehouden? Wat betekent het karakter van de aansprakelijkheid voor de verweren van de beslaglegger (conditio sine qua non, eigen schuld) en hoe dient de schade te worden begroot? Deze en vele andere vragen komen aan de orde. Daarnaast gaat een belangrijk gedeelte van het proefschrift ook in op de mogelijkheden voor partijen om voor en na het leggen van het beslag hun processuele en materiële posities te versterken. In het seminar zullen ook actuele ontwikkelingen worden behandeld die het onderwerp indirect raken, zoals de aansprakelijkheid voor een faillissementsaanvraag, waarna het faillissement wordt vernietigd.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten.

Niveau is verdieping.

Programma

14.30Aanvang
14.30 - 15.30Drie pijlers bescherming beslagene, samenhang, actuele ontwikkelingen
 • Beoordeling verzoekschrift
 • Kort geding opheffing
 • ‘Risicoaansprakelijkheid’
Ontwikkeling aard aansprakelijkheid, betekenis voor praktijk
De gedeeltelijk toegewezen vordering
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Positie tot aan definitieve uitspraak in de hoofdzaak
 • Zekerheid en beslaggarantie
 • (analoge) Toepassing 705 Rv?
 • Relevantie tussenstand procedure?
Schadevergoeding
 • Hypothetische vergelijking, problemen en uitdagingen
 • Verweren
 • Bewijslast
 • Schadecategorieën en hun specifieke aandachtspunten
Aansprakelijkheid derden
 • Normstelling
Varia
16.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.

Reviews

De docent werd door de cursisten die u voorgingen beoordeeld met een 9,2!