❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Aansprakelijkheid voor beleidsbepaling: een drieluik over de feitelijke beheersing van vennootschappen

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

2 NOvA PO-punten
2 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 138,00  exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Nu eens wat anders! Cursussen en webinars van IvJO zien doorgaans op ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. De Proefschriftenreeks verlegt de focus. Recent gepromoveerden bespreken in een webinar van twee uur de vraagstelling van hun proefschrift, laten zien wat hun bevindingen zijn en geven aan wat de waarde ervan is voor de juridische praktijk. Kortom, geen wetgeving of jurisprudentie maar interessante en relevante problemen goed uitgediept en besproken met focus op de betekenis voor de praktijk. 

Het samenspel tussen aansprakelijkheid en beleidsbepaling is lange tijd een onderbelicht thema geweest in de juridische literatuur, met name voor wat betreft feitelijk beleidsbepalers en leidinggevenden. Desondanks is er een trend zichtbaar van het aansprakelijk stellen van ‘informeel bestuurders’ zoals leidinggevenden en managers. Het slechts aanknopen bij formele posities binnen de vennootschap is niet meer van deze tijd. Het proefschrift Beleidsbepaling en aansprakelijkheid vormt de eerste grondige verkenning van de rechtspositie van een (mede)beleidsbepaler.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten Ondernemingsrecht, (kandidaat)notarissen en bedrijfsjuristen.

Niveau is verdieping.

Programma

14.30Aanvang
14.30 - 15.30Inleiding
Achtergrond bij beleidsbepaling en aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van medebeleidsbepalers
Beleidsbepaling en aansprakelijkheid in concernverhoudingen
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Aansprakelijkheid voor beheersdaden door commanditaire vennoten
Mijn belangrijkste conclusies
16.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.