❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Actualiteiten Algemene voorwaarden

Planning

Startdatum
07-03-2022
Locatie
WEBINAR
Tijd
13.30 - 17.45 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 276,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van Algemene voorwaarden en consumenten maar hebben ook een directe impact in b-2-b-relaties. Hoge Raad arresten geven aan dat met veel facetten rekening moet worden gehouden. Ook kunnen ontwikkelingen van de communautaire wetgever (d.i. Europa) niet worden genegeerd. In het webinar ‘Actualiteiten Algemene voorwaarden’ behandelt docent Edwin van Wechem na een bespreking van definities nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken van toepasselijkheid en toetsing. Het webinar wordt afgesloten met een bespreking van bijzondere gevallen en casuïstiek. Voor de (consumenten)rechtspraktijk heeft de Hoge Raad in november 2019 met het zogenaamde euribor-arrest een landmark arrest gewezen. Het Hof van Justitie EU heeft in het voorjaar van 2020 ook weer van zich laten horen met voor de praktijk relevante arresten. Ook zal in het huidige tijdsgewricht onderzocht moeten worden of de Algemene voorwaarden een rol kunnen spelen bij beantwoording van kwesties die in corona-debatten plaatsvinden. Reden temeer om ook weer in te zoomen op het thema Algemene voorwaarden.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

13.30Aanvang
13.30 - 14.30Algemeen
 • Uitleg van definities zoals algemene voorwaarden, kernbeding, gebruiker en wederpartij
 • Nieuwe ontwikkelingen: nieuwe wetgeving over contracteren in een digitale omgeving en over Europese bewegingen
14.30 - 15.30Toepasselijkheid
 • Vraagstukken rond gelding en toepasselijkheid
 • Aandacht voor het opstellen van verwijzingsclausules naar algemene voorwaarden
 • Recente Hoge Raad arresten over bewijslast en algemene voorwaarden
 • Battle of the forms
 • Casusbehandeling
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Toetsing
 • Inhoudstoetsing
 • Beoordelen van specifieke bepalingen uit de algemene voorwaarden
 • Aandacht voor het opstellen van exoneratieclausules
16.45 - 17.45Varia
 • Algemene voorwaarden in internationale omgeving
 • Specifieke consumentenaangelegenheden
 • Bijzondere typen overeenkomsten
17.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.

Maximum aantal deelnemers

25 deelenemers

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,2!