❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Actualiteiten Letselschade

Planning

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 NIVRE PE-punten

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Het webinar ‘Actualiteiten Letselschade’ behandelt recente ontwikkelingen in het letselschaderecht. Het webinar valt daarbij uiteen in drie delen: onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid, aspecten van schadevergoedingsrecht en procesrechtelijke aspecten van letselschadezaken.

Wat de onrechtmatige daad betreft, staat de relativiteit in de schijnwerpers: HR 20 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1409 (Schietincident Alphen aan den Rijn) alsmede HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006, (Urgenda).  
Sliding tijdens een voetbalwedstrijd die tot amputatie van het onderbeen leidt: aansprakelijkheid of slechts overtreding spelregels?
Hof Arnhem- Leeuwarden 14 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:319. (Na wielerongeval in Polen actuele kwestie. Cassatie ingesteld!)

Wat de kwalitatieve aansprakelijkheid betreft staan een tweetal uitspraken in het nieuws: HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1090 (Gebrekkige PIP-borstimplantaten, waarmee gefraudeerd is door de producent. Tekortkoming van ziekenhuis?) en HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1082 (Complicaties ontstaan door gebruik van 'Miragelplombe' bij oogoperatie).
Steeds meer ontdekt de rechtspraak het belang van art. 6:181 BW Rb Amsterdam 20 november 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:10188 (Aansprakelijkheid eigenaar gebouw, beheerder of opdrachtgever?).
Rechtspraak op het snijvlak van verzekering en (wettelijke) aansprakelijkheid: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11206, NJF 2020/47 (Steken met mes door 13-jarige).

Op het gebied van het schadevergoedingsrecht wordt onder meer stilgestaan bij causaliteitsperikelen in letselschadezaken zoals de toerekening op grond van art. 6:98 BW, de omkeringsregel en de leerstukken van de kansschade en proportionele aansprakelijkheid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan smartengeld (omvang, wijze van begroting) en aan de (on)mogelijkheden van de vergoeding van affectie- en shockschade. Ook wordt stilgestaan bij de juridische beoordeling van whiplashletsel en andere medisch moeilijk objectiveerbare aandoeningen, die in een groot deel van de letselschadezaken voor discussie blijft zorgen.  

Het avond gedeelte is gereserveerd voor de procesrechtelijke kant van letselschadezaken.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, academisch geschoolde juristen,  letselschade-experts en andere letselschadebehandelaars die over een academisch of daaraan equivalent niveau beschikken.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00Aanvang
13.00 - 15.00Actualiteiten onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen en zaken
 • Osvo / vrijwilligers en profijtbeginsel (6:162)
 • Personen (6:169, 170 en 171)
 • Roerende zaken (6:173)
 • Opstallen (6:174)
 • Medebezitters (6:180)
 • De olievlekwerking van art.6:181
 • Relativiteit en kwalitatieve aansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
  Prof. mr. F.T. Oldenhuis
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 17.15Schadevergoeding
 • Causaliteitsperikelen
 • Smartengeld
 • Affectie- en shockschade
 • Whiplashletsel
  Prof. mr. dr. A. Kolder
17.15 - 17.45Pauze
17.45 - 19.45Procesrechtelijke aspecten
 • Deelgeschillen
 • Deskundigenbericht
 • Actualiteiten Procesrecht Letselschade
  Mw. mr. M.C.J. Peters
19.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.

Maximum aantal deelnemers

25 deelnemers