❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Actualiteiten Privacyrecht en Bescherming van Persoonsgegevens

Planning

PO/PE-punten

NOvA 3 PO-punten

Prijs

€ 295,-  exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

De ontwikkelingen op privacygebied staan niet stil. In ons webinar ‘Actualiteiten Privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens’ wordt u in één middag bijgepraat. Uiteraard wordt uitgebreid ingegaan op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de praktijkervaringen daarmee tot nu toe. Ook staan we stil bij de nieuwe vragen die spelen rond de Corona-crisis. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen rond gegevensuitwisseling met organisaties in de Verenigde Staten, de stand van zaken rond de ePrivacyverordening, recente onderzoeken door de Autoriteit Persoonsgegevens, nieuwe richtsnoeren van de European Data Protection Board en recente jurisprudentie.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen en andere academisch gevormde juridische professionals. Basiskennis van het Privacyrecht is gewenst om dit webinar met succes te kunnen volgen.

Niveau is verdieping; actualiteiten.

Programma

13.30Aanvang
13.30 - 15.00De Algemene Verordening Gegevensbescherming
15.00 - 15.30Pauze
15.30 - 17.00Overzicht actualiteit, jurisprudentie
Privacy en ‘Corona’
Export van gegevens na ‘Schrems’; EU-US Privacy Shield ePrivacyverordening
Praktische consequenties, tips voor de praktijk
17.00Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.

Maximum aantal deelnemers

25 deelnemers

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 8,3!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Analytisch en volledig.
  • Inhoudelijk sterk en relevant.
  • Goede cursus om in korte tijd een update op privacyrecht te krijgen.
  • Goed dat vragen kunnen worden gesteld, en lijkt me ook lastig om daar afweging  in te maken. Je wilt het natuurlijk ook interactief houden en dat is online alleen lastiger. Was heel tevreden met de webinar/actualiteitencursus.