❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Administratieplicht en aansprakelijkheid voor het boedeltekort

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

2 NOvA PO-punten
2 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 138,00  exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Nu eens wat anders! Cursussen en webinars van IvJO zien doorgaans op ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. De Proefschriftenreeks verlegt de focus. Recent gepromoveerden bespreken in een webinar van twee uur de vraagstelling van hun proefschrift, laten zien wat hun bevindingen zijn en geven aan wat de waarde ervan is voor de juridische praktijk. Kortom, geen wetgeving of jurisprudentie maar interessante en relevante problemen goed uitgediept en besproken met focus op de betekenis voor de praktijk. 

Wanneer de rechtspersoon in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement van een rechtspersoon niet aan de administratieplicht voldoet, staat, in geval van faillissement van de rechtspersoon, kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dat kan leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van iedere bestuurder voor het tekort in de boedel. Voor de rechtszekerheid is het daarmee van belang te weten wat de administratieplicht in een concreet geval inhoudt. In mijn proefschrift heb ik dit onderzocht aan de hand van de parlementaire geschiedenis vanaf de inwerkingtreding van de rechtsvoorganger van het huidige artikel 2:10 BW, artikel 6 WvK, bedrijfseconomische en juridische literatuur en jurisprudentie. Dat heeft geleid tot een overzicht van minimaal aanwezig te hebben administratie om te kunnen stellen dat aan de administratieplicht is voldaan in een concreet geval.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten Ondernemingsrecht en Insolventierecht en notarissen, bedrijfsjuristen.

Niveau is verdieping.

Programma

14.30Aanvang
14.30 - 15.30De civielrechtelijke administratieplicht
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Administratieplicht en artikel 2:138/2:248 lid 2 BW
16.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.