❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Besluiten en tegenstrijdig belang

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

2 NOvA PO-punten
2 KNB PE-punten

Prijs

€ 138,00  exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Nu eens wat anders! Cursussen en webinars van IvJO zien doorgaans op ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. De Proefschriftenreeks verlegt de focus. Recent gepromoveerden bespreken in een webinar van twee uur de vraagstelling van hun proefschrift, laten zien wat hun bevindingen zijn en geven aan wat de waarde ervan is voor de juridische praktijk. Kortom, geen wetgeving of jurisprudentie maar interessante en relevante problemen goed uitgediept en besproken met focus op de betekenis voor de praktijk. 

Besluitvorming vindt plaats om de koers van de rechtspersoon en de onderneming vast te leggen. Zijn organen besluiten over het uitkeren van dividend, het benoemen van bestuurders of het wijzigen van de statuten. Maar wanneer is er juridisch gezien sprake van een besluit? Als het bestuur van een BV beslist om die nieuwe fabrieksmachine niet te kopen, is dat een besluit? Dit webinar bekijkt deze discussie door een praktische bril, dus voor zover relevant voor de praktijk. Ingegaan wordt met name op het geval waarin een tegenstrijdig belang speelt.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten Ondernemingsrecht, notarissen en bedrijfsjuristen.

Niveau is verdieping.

Programma

14.30Aanvang
14.30 - 15.30Het besluitbegrip
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Tegenstrijdig belang
16.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.