❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Biases in de boardroom en de raadkamer; hoe wij mentaal misleid (kunnen) worden

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

2 NOvA PO-punten

Prijs

€ 138,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Nu eens wat anders! Cursussen en webinars van IvJO zien doorgaans op ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. De Proefschriftenreeks verlegt de focus. Recent gepromoveerden bespreken in een webinar van twee uur de vraagstelling van hun proefschrift, laten zien wat hun bevindingen zijn en geven aan wat de waarde ervan is voor de juridische praktijk. Kortom, geen wetgeving of jurisprudentie maar interessante en relevante problemen goed uitgediept en besproken met focus op de betekenis voor de praktijk. 

In mijn proefschrift ‘Biases in de boardroom en raadkamer’ onderzoek ik vanuit multidisciplinair perspectief de invloed van mentale misleiding op de oordeelsvorming in de bestuurskamer en de raadkamer. Hoewel wij denken beslissingen te nemen op basis van bewuste overwegingen, blijkt uit onderzoek dat het merendeel van onze beslissingen wordt ingegeven en gestuurd door ons onbewuste. Wat betekent dit als de beslissingen plaatsvinden in een professionele setting en de kwaliteit van de beslissing er echt toe doet? Hoe kunnen biases als confirmation bias, hindsight bias, implicit (gender) bias en attribution bias ons onbewust sturen? Hoewel de invloed van het onbewuste niet volledig kan worden uitgeschakeld, is het met behulp van beperkingstechnieken wel degelijk mogelijk de invloed van het onbewuste te beperken. 

In mijn proefschrift geef ik diverse handvatten in uiteenlopende settings, zoals bij individuele beslissingen, vergaderingen met een groep, bij de zoektocht naar nieuwe bestuurders en toezichthouders en bij de vorming van het rechterlijk oordeel.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten Ondernemingsrecht.

Niveau is basis.

Programma

14.30Aanvang
14.30 - 15.30Inleiding in mentale misleiding
Mentale misleiding in de bestuurskamer en de raadkamer
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Mentale misleiding in het werk als advocaat
Beperkingstechnieken van mentale misleiding
16.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.