❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Brexit na de EU / VK Handels- en samenwerkingsovereenkomst: actualiteiten, gevolgen voor de handelspraktijk en hoe daarmee om te gaan

Direct aanmelden

Planning

Startdatum
02-03-2021
Locatie
WEBINAR
Tijd
13.30 - 16.45 uur

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 207,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Het IvJO organiseert op 17 juni 2021 met dezelfde docent de cursus 'Engels recht voor Nederlandse advocaten en bedrijfsjuristen in de handelspraktijk'.

Inleiding

Dit webinar is bedoeld voor de Nederlandse advocaat, bedrijfsjurist of legal counsel van bedrijven die zaken doen met het VK. Het webinar verschaft kennis en inzicht in de laatste stand van zaken inzake Brexit en de gevolgen daarvan voor de handelspraktijk. Wat is er bijvoorbeeld wel en niet in de tussen het VK en de EU gesloten Handels- en samenwerkingsovereenkomst geregeld? En hoe hiermee (contractueel) om te gaan? De Handels- en samenwerkingsovereenkomst telt zo’n 1500 pagina’s, maar is in reikwijdte zeer beperkt. Dit betekent dat er nog steeds onzekerheden zijn en er nog veel geregeld moet worden. Kortom, Brexit blijft ook in 2021 actueel!

Het Verenigd Koninkrijk is qua exportverdiensten een belangrijke handelspartner. De kans is dus groot dat u op enig moment in uw handelspraktijk met de gevolgen van Brexit te maken krijgt en gevraagd wordt hierover te adviseren.   

De docent is als Nederlands advocaat en Engels solicitor werkzaam in de praktijk. Dit betekent dat de volgende onderwerpen op unieke wijze vanuit het Nederlandse én Engelse recht worden behandeld:

DEEL I: ACTUALITEITEN BREXIT EN DE GEVOLGEN
Actualiteiten Brexit, inclusief de reikwijdte van de EU / VK Handels- en samenwerkingsovereenkomst en de specifieke spelregels voor Noord-Ierland
In vogelvlucht de gevolgen voor de handelspraktijk, o.a. voor
-    De levering van goederen en diensten
-    Dataprotectie
-    Intellectueel eigendom
-    E-commerce
-    Consumentenrechten
-    Distributie en agentuur
-    Mededinging
-    Toepasselijk recht, geschillenbeslechting en executie
-    Insolventie
-    Zekerheden en
-    Vennootschapsrecht.

DEEL II: (CONTRACTUEEL) OMGAAN MET DE GEVOLGEN VAN BREXIT
Rechtens bestaande oplossingen voor onwenselijke gevolgen in bestaande contracten, o.a.
-    NL: overmacht, onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid?
-    E&W: frustration, force majeure?
Adviseren over Brexit
Contracteren na Brexit

Het webinar wordt gegeven in het Nederlands (sommige materialen zijn in het Engels). Het Brexitproces is fluïde en nog geenszins afgesloten. Het cursus programma is derhalve niet vaststaand en aan veranderingen onderhevig. Het zal zo veel mogelijk aan de laatste ontwikkelingen worden aangepast.

Doelgroep en niveau

Doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen en legal counsels, die in de praktijk met Engeland te maken hebben, bijvoorbeeld op het gebied van de levering van goederen en diensten, agentuur, distributie, (semi) zekerheden en insolventie. Basiskennis van het Nederlandse Verbintenissen-  en contractenrecht is vereist om het webinar met succes te kunnen volgen.

Dit webinar is ook uitermate geschikt gebleken voor Incompany. In dat geval wordt de opleiding in samenwerking met de opdrachtgever afgestemd op de opleidingsbehoefte en in overleg met de opdrachtgever vorm gegeven.

Niveau is verdieping.

Programma

13.30Aanvang
13.30 - 15.00Deel I
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Deel I en II
16.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.

Maximum aantal deelnemers

25 deelnemers