❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Contracteren via internet

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

2 NOvA PO-punten

Prijs

€ 178,- exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Het sluiten van overeenkomsten is in beginsel vormvrij. Echter kunnen voor het sluiten van overeenkomsten via internet specifieke regels gelden zowel in het geval van overeenkomsten tussen bedrijven (b2b) als bij overeenkomsten met consumenten (b2c). De situatie is – mede vanwege regels in Europese richtlijnen – ondoorzichtig. Op 13 juni 2014 is het Consumentenrecht van kracht geworden, dat ook een eigen dynamiek kent met betrekking tot het contracteren in een digitale omgeving, maar de regels hieromtrent zullen in 2022 krachtig wijzigen. In februari 2017 zijn nieuwe regels over de elektronische handtekening van kracht geworden, welk thans in rechtsliteratuur en rechtspraak zichtbaar worden.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch gevormde juristen Civiel recht. Om het webinar met succes te kunnen volgen is tenminste ruime ervaring met het Contractenrecht vereist.

Niveau is verdieping.

Programma

09.45Aanvang
09.45 - 10.45Wettelijk kader
10.45 - 11.00Pauze
11.00 - 12.00Toepassing van de regels in de praktijk
12.00Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.