❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR De aansprakelijkheid van de notaris als beroepsbeoefenaar

Planning

Startdatum
02-06-2022
Locatie
WEBINAR
Tijd
14.15 - 16.30 uur
Startdatum
14-12-2022
Locatie
WEBINAR
Tijd
09.30 - 11.45 uur

PO/PE-punten

2 NOvA PO-punten
2 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier. 

Prijs

€ 178,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever. Hij heeft bij de uitvoering van de opdracht niet alleen een verantwoordelijkheid jegens zijn (eigen) opdrachtgever, maar onder omstandigheden ook jegens derden. Er is de nodige rechtspraak –ook van de Hoge Raad– over de aansprakelijkheid van de notaris (als beroepsbeoefenaar). Tijdens dit webinar wordt op die rechtspraak ingegaan, waarbij zowel aan de (contractuele) aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever aandacht wordt besteed alsook aan de buitencontractuele aansprakelijkheid jegens derden.
Tevens wordt behandeld in hoeverre de notaris bij zijn werkzaamheden rekening behoort te houden met wettelijke voorschriften en tuchtrechtelijke normen aangaande zijn beroepsuitoefening.
Ook komt aan de orde wat de invloed is van een uitspraak van de tuchtrechter op de oordeelsvorming door de rechter in een civielrechtelijke procedure.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is notarissen en advocaten. Basiskennis van het Beroepsaansprakelijkheidsrecht is gewenst om de cursus met succes te kunnen volgen.

Niveau is verdieping.

Programma

Programma voor 02-06-2022

14.15Aanvang
14.15 - 15.15Deel I
15.15 - 15.30Pauze
15.30 - 16.30Deel I en II
16.30Afsluiting en evaluatie


Programma voor 14-12-2022

09.30Aanvang
09.30 - 10.30Deel I
10.30 - 10.45Pauze
10.45 - 11.45Deel I en II
11.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.