❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Het overwinnen van onzeker causaal verband

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 267,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10%.)

Inleiding

Leer recente technieken om onzeker causaal verband te overwinnen!

Het is het belangrijkste feit in het recht: causaal verband. Het struikelblok - de missing link - tussen normschending en schade. Recente technieken maken het mogelijk dat bij onzeker oorzakelijk verband de vordering toch wordt toegewezen! In recente jurisprudentie biedt de Hoge Raad een overzicht van een aantal technieken om onzekere causaliteit te overwinnen (HR 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1510). Daarnaast speelt causaliteit bij voordeelsberekening en het eigen schuld-verweer een (nieuwe) rol op grond van jurisprudentie (HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483 (Tennet/ ABB). Verder heeft de causaliteit eigen contouren bij onrechtmatige overheidsbesluiten (Vgl. HR 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:18).

Vaak kan het bewijs van causaal verband niet worden geleverd omdat het dossier op dit punt eenvoudigweg te dun is. Zowel in de wet als in de jurisprudentie van de Hoge Raad worden tal van technieken geboden om die onzekerheid rond causaal verband te overwinnen: zo is er de zogenoemde proportionele aanpak, het feitelijk vermoeden (de voorshands-redenering), de alternatieve causaliteit, het leerstuk van de samenlopende oorzaken en de lineaire causaliteit. Voorts wordt de nadere causaliteitseis geanalyseerd (art. 6:98 BW). In een aantal recente arresten heeft de Hoge Raad (op)nieuw handvatten gegeven voor de invulling daarvan.

In dit webinar worden deze verschillende technieken nader geanalyseerd - telkens vanuit het praktische perspectief hoe deze technieken effectief bij het procederen kunnen worden ingezet. Tevens wordt, aan de hand van enkele recente arresten van de Hoge Raad, aandacht besteed aan de verhouding tussen onzeker causaal verband en de eigen schuldregeling (art. 6:101 BW), schadeberekening en regres.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en academisch gevormde juristen die regelmatig procederen. Om het webinar met succes te kunnen volgen is basiskennis van het Civiel recht gewenst.

Niveau is verdieping.

Programma

09.15Aanvang
09.15 - 10.45De omkeringsregel
De proportionele aanpak
Alternatieve causaliteit
Cumulatieve causaliteit
Lineaire causaliteit
10.45 - 11.00Pauze
11.00 - 12.30De verhouding tussen de proportionele aanpak en de eigen schuld regeling
De verhouding tussen de proportionele aanpak en het leerstuk 'verlies van een kans'
De verhouding tussen alternatieve causaliteit en regres
Samenvatting en evaluatie
12.30Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.