❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Masterclass schadevergoeding in het strafproces en slachtofferrechten

Planning

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten
3 NIVRE PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 295,00  exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

In het voorjaar van 2021 komt de Commissie Donner met een advies aan het kabinet hoe om te gaan met de vergoeding van misdrijfschade. Blijft de mogelijkheid van de voorschotregeling via het strafproces bestaan of worden de civiele compensatiemogelijkheden verbeterd?

Deze masterclass gaat in op deze actuele ontwikkelingen als het gaat om de compensatie van schade na misdrijf. Bijzondere aandacht krijgen daarbij de best practises bij het instellen en onderbouwen van een vordering tot schadevergoeding. Hoe kan de kans op effectief schadeverhaal in het strafproces worden vergroot? Welke rol speelt het Unierecht bij de vergoeding van misdrijfschade?

Natuurlijk is kennis van de civielrechtelijke aspecten van schadevordering in het strafproces ook van groot belang voor advocaten die de verdachte in dit opzicht tegen een vordering willen verdedigen.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten of juristen Strafrecht, Slachtofferrecht, Letselschade en Procesrecht. Doelgroep is ook leden van de rechterlijke macht en van het Openbaar Ministerie.

Niveau is verdieping.

Programma

09.30Aanvang
09.30 - 11.00Schadevergoeding in het strafproces & actuele ontwikkelingen (advies Commissie Donner)
Het toepasselijk juridisch kader (straf- én civielrechtelijk), behorend bij de beoordeling van de civiele vordering van de benadeelde partij, de schadevergoedingsmaatregel, de bijzondere voorwaarde tot schadevergoeding, de wijze van indiening van een civiele vordering door de benadeelde partij en de formele beslissing over de civiele vordering van de benadeelde partij (ontvankelijkheid)
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45De gang van zaken ter zitting rondom de civiele vordering van de benadeelde partij
De inhoudelijke beslissing over de schade (schadebegroting)
Omgang strafrechter met affectieschade/shockschade/smartengeld
Actualiteiten regelgeving en jurisprudentie
Door de deelnemers in de praktijk ervaren problemen/vragen van de deelnemers
12.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.

Maximum aantal deelnemers

25 deelnemers

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,7!

Dit webinar werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Leerzaam
  • Goed!
  • Prima docent
  • Zeer leerzaam!