❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Wwft voor advocaten

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 295,-  exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Als advocaat kan uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) vallen. Tijdens deze cursus wordt u geïnformeerd over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien, zoals het uitvoeren van een cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Ruim aandacht wordt besteed aan casus, relevante rechtspraak en ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het UBO-register. Er is voldoende ruimte voor vragen over deze voor de praktijk complexe wet- en regelgeving. Door het volgen van deze cursus voldoet u aan de opleidingsverplichting van art. 35 Wwft.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten. Enige voorkennis van de Wwft wordt verondersteld.

Niveau is verdieping.

Programma

09.00Aanvang
09.00 - 10.30Achtergrond en ontwikkelingen
Witwassen en financieren van terrorisme
Wwft en de advocaat 
Risico management
Cliëntenonderzoek
10.30 - 10.45Pauze
10.45 - 12.15Vervolg Cliëntenonderzoek
Melden van ongebruikelijke transacties
12.15Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.

Maximum aantal deelnemers

25 deelnemers