Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mr. dr. E.A. van Dooren);

Docent

Mr. dr. E.A. van Dooren


 • Universitair docent aan de Universiteit Utrecht
 • Gepromoveerd op het proefschrift ‘De aansprakelijkheid op grond van een 403-verklaring’ 
 • Redactielid voor het Maandblad voor Ondernemingsrecht
 • Redactielid van de boekenraad privaatrecht voor Ars Aequi
 • Hoofddocent Ondernemingsrecht bij de Beroepsopleiding voor Advocaten
 • Publiceert geregeld op het gebied van het Ondernemingsrecht met bijzondere aandacht voor transparantie en aansprakelijkheid
Cursussen verzorgd door deze docent

Het groepsregime van art. 2:403 BW biedt groepsmaatschappijen de mogelijkheid om vrijgesteld te zijn van de verplichting tot het openbaar maken van...


 • 11-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het groepsregime van art. 2:403 BW biedt groepsmaatschappijen de mogelijkheid om vrijgesteld te zijn van de verplichting tot het openbaar maken van...


 • 17-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 KNB PE-punten