Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mr. dr. M.R.  Hebly);

Docent

Mr. dr. M.R. Hebly


  • Universitair docent Burgerlijk recht aan Erasmus School of Law Rotterdam
  • Gepromoveerd op het proefschrift ‘Schadevaststelling en tijd’
  • Doceert en publiceert op het terrein van het Civiele Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht
Cursussen verzorgd door deze docent

Schadevergoeding strekt ertoe de benadeelde zoveel mogelijk in de positie te brengen waarin hij zou hebben verkeerd zonder aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis...


  • 21-09-2021
  • WEBINAR
  •  138,00
  • 2 NOvA PO-punten