Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mr. dr. R.  de Graaff);

Docent

Mr. dr. R. de Graaff


  • Advocaat bij Pels Rijcken
  • Gepromoveerd op het proefschrift ‘Concurrence in European Private Law’
  • Doceert en publiceert op het gebied van het burgerlijk recht
  • Medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
  • Medewerker Groene Serie Onrechtmatige Daad
Cursussen verzorgd door deze docent

Tegenwoordig worden de rechten en verplichtingen van private partijen niet alleen door het nationale Vermogensrecht, maar ook door het Unierecht geregeld...


  • 09-11-2021
  • WEBINAR
  •  138,00
  • 2 NOvA PO-punten