Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mr. dr. T.A.  Keijzer);

Docent

Mr. dr. T.A. Keijzer


  • Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
  • Gepromoveerd op het proefschrift ‘Vote and Value. An Economic, Historical and Legal-Comparative Study on Dual Class Equity Structures’
  • Onderzoeker aan Erasmus School of Law
  • Redacteur van het Maandblad voor Ondernemingsrecht, voorheen Ars Aequi
  • Publiceert veel artikelen in Nederlandse en buitenlandse juridische tijdschriften
  • In 2016 betrokken bij de herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code
  • In 2018 gastonderzoeker aan het Max Planck Instituut (Hamburg) en Columbia Law School (New York)
Cursussen verzorgd door deze docent