Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mr. ir. F.M. (Frank)  van Cassel - van Zeeland);

Docent

Mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel - van Zeeland


  • Advocaat bij Cassel Advocatuur
  • Gespecialiseerd in Civiele bouwrecht alsmede het Arbitragerecht
  • Ruim tien jaar secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw geweest (thans geheten: Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen)
  • Verzorgt o.a. postacademisch onderwijs Bouwrecht en Bouwprocesrecht
  • Publiceert in de Groene Serie Vermogensrecht en Verbintenissenrecht en in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) en heeft het hoofdstuk 'Bouwrechtspraak' in het Handboek Bouwrecht in Kort Bestek geschreven.
  • Doceert bij de SSR
Cursussen verzorgd door deze docent