Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mr. J.J. (Jaap)  Dammingh);

Docent

Mr. J.J. (Jaap) Dammingh


Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen.

Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen. Tevens treedt hij als docent op voor zowel de  Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School.

Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Hij is raadsheer-plv bij het hof Arnhem-Leeuwarden. Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.

Cursussen verzorgd door deze docent

Bij deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld...


  • 21-11-2024
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  435,00
  • 4 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


  • 28-11-2024
  • Online deelname
  •  178,00
  • 2 NOvA PO-punten