Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mr. J.  Mencke);

Docent

Mr. J. Mencke


Jeroen is gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid, tuchtrecht en compliance van beroepsbeoefenaren (in het bijzonder advocaten en notarissen). Jeroen begeleidt en staat cliënten bij in tuchtprocedures, in onderzoeken van toezichthouders naar de naleving van voor beroepsbeoefenaren geldende regelgeving (waaronder de WWFT), civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures bij rechtbanken en gerechtshoven. Hij is Legal Mediator en voormalig cassatieadvocaat hij de Hoge Raad.

Cursussen verzorgd door deze docent