Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mr. J.  Mencke);

Docent

Mr. J. Mencke


  • Advocaat bij Van Rijckevorsel Mencke te Amsterdam
  • Gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid, tuchtrecht en compliance van beroepsbeoefenaren (in het bijzonder advocaten en notarissen)
  • Begeleidt en staat cliënten bij in tuchtprocedures, in onderzoeken van toezichthouders naar de naleving van voor beroepsbeoefenaren geldende regelgeving (waaronder de WWFT), civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures bij rechtbanken en gerechtshoven
  • Publiceert en doceert over Tuchtrecht voor notarissen en advocaten
  • Legal Mediator en voormalig cassatieadvocaat bij de Hoge Raad. O.m. als advocaat betrokken bij het Novitaris-arrest
Cursussen verzorgd door deze docent