Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mw. mr. R.E.H.  Jager);

Docent

Mw. mr. R.E.H. Jager


  • Advocaat bij Dijkstra & Jager
  • Lid van landelijk advocaten netwerk gewelds-en zeden slachtoffers (LANGZS)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
Cursussen verzorgd door deze docent

Het strafproces kenmerkt zich de laatste jaren door een toegenomen aandacht voor de positie van het slachtoffer...


  • 10-10-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  495,00
  • 5 NOvA PO-punten