Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mw. mr. R.E.H. (Ruth)  Jager);

Docent

Mw. mr. R.E.H. (Ruth) Jager


  • Advocaat bij Dijkstra & Jager Strafrechtadvocaten te Amersfoort
  • Bestuurslid van landelijk advocaten netwerk gewelds-en zeden slachtoffers (LANGZS)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging Specialisatie Slachtoffer Advocaten (NVSSA)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
Cursussen verzorgd door deze docent