Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mw. E.J.C.M. (Liesbeth)  Strang);

Docent

Mw. E.J.C.M. (Liesbeth) Strang


  • Voorheen Hoofd Afdeling Procesondersteuning BANNING Advocaten
  • Docent Procesondersteuning
Cursussen verzorgd door deze docent

Alle rechtbanken en gerechtshoven hanteren per...


  • 26-09-2024
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  245,00
  • ...