Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mw. mr. A.B. (Annemarije) Schoonbeek);

Docent

Mw. mr. A.B. (Annemarije) Schoonbeek


 • Advocaat en eigenaar CoLegal
 • Voorheen werkzaam als internationaal belastingadviseur en later advocaat bij Loyens & Loeff en daarna als projectleider integriteitstoezicht bij de AFM
 • Ruim twintig jaar ervaring op het gebied van compliancevraagstukken. Gespecialiseerd in financiële toezichtwetgeving, met name de integriteitsregelgeving (Wwft, Wtt, Sanctiewet e.d.) en 
  financieel-economisch strafrecht
 • Publiceert regelmatig en is veelgevraagd spreker
 • Redacteur van Tijdschrift voor Compliance en Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht
 • Als partner en trainer verbonden aan FECWise
Cursussen verzorgd door deze docent

Poortwachters zoals banken, belastingadviseurs en notarissen moeten...


 • 16-06-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

Poortwachters zoals banken, belastingadviseurs en notaris...


 • 29-10-2020
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten