Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mw mr. dr. C.M.  Harmsen);

Docent

Mw mr. dr. C.M. Harmsen


  • Advocaat bij Toon Advocaten te Amsterdam
  • Gepromoveerd  op het proefschrift ‘Administratieplicht en aansprakelijkheid voor het boedeltekort’
  • Publiceert en doceert geregeld op het gebied van financiering, zekerheden, Insolventierecht en bestuurders- en accountantsaansprakelijkheid
Cursussen verzorgd door deze docent