Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mw. mr.dr. N.A.M.E.C. (Nathalie)  Fanoy);

Docent

Mw. mr.dr. N.A.M.E.C. (Nathalie) Fanoy


  • Advocaat bij Van Rijckevorsel Mencke te Amsterdam
  • Gespecialiseerd in tucht- en gedragsrecht en in de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van advocaten en notarissen
  • Trainer beroepsethiek en beroepsattitude bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
Cursussen verzorgd door deze docent