Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mw. mr. K. (Karin) van Beekum);

Docent

Mw. mr. K. (Karin) van Beekum


  • Partner Profound Integrity Audits B.V
  • 20 jaar ervaring in de financiele dienstverlening als internationaal tax manager en AML/CFT-specialist
  • Voorheen senior toezichthouder en projectleider bij DNB (integriteitstoezicht)
  • Gespecialiseerd in integriteitswetgeving (Wwft, Wtt, Sw)
  • Publiceert regelmatig en is veelgevraagd spreker
  • Als partner en trainer verbonden aan FECWise
Cursussen verzorgd door deze docent