Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Prof. mr. E.C.H.J.  Lokin);

Docent

Prof. mr. E.C.H.J. Lokin


  • Advocaat bij Stibbe
  • Hoofdredacteur van het Maandblad van Ondernemingsrecht
  • Redactielid van de Bundel Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation
  • Gastdocent aan verscheidene universiteiten
  • Gepromoveerd op het onderwerp ‘De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen’
Cursussen verzorgd door deze docent

De cursus Actualiteiten Ondernemingsrecht behandelt de recente ontwikkelingen in...


  • 10-11-2020
  • Amsterdam Holiday Inn
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten, 4 KNB PE-punten