Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Prof. mr. dr. E.C.H.J. (Emmanuel)  Lokin);

Docent

Prof. mr. dr. E.C.H.J. (Emmanuel) Lokin


  • Hoogleraar Ondernemingsrecht & Corporate Governance Universiteit Utrecht
  • Advocaat bij Stibbe N.V. Amsterdam
  • Hoofdredacteur van het Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO) en Ondernemingsrecht Updates
  • Lid van de redactie van de Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation
  • Verzorgt regelmatig postacademisch onderwijs voor advocaten en notarissen en board programs voor bestuurders en commissarissen
Cursussen verzorgd door deze docent