Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Prof. mr. J.G.J. (Jac)  Rinkes);

Docent

Prof. mr. J.G.J. (Jac) Rinkes


  • Hoogleraar Europees en vergelijkend Verzekeringsrecht aan de Universiteit Amsterdam
  • Hoogleraar Privaatrecht aan de Open Universiteit
  • Kroniekschrijver van de halfjaarlijkse 'Kroniek van het Vermogensrecht' in het NJB
  • Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Arnhem
  • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam
  • Publiceert vele artikelen en diverse boeken op specialistische onderwerpen en is redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
Cursussen verzorgd door deze docent