Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Masterclass schadevergoeding in het strafproces en slachtofferrechten

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
08 april 2019, 09.30 - 12.45 uur
15 november 2019, 09.30 - 12.45 uur
Locatie
08 april 2019, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
15 november 2019, Nieuwegein, NBC Congrescentrum Nieuwegein
PO/PE punten
3 NOvA PO-punten
Prijs
€ 295,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mw. mr. A.J.J.G. Schijns
- Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam
- Docent Grotius Academie Personenschade
- Docent Beroepsopleiding Advocaten
- Onderzoeker bij het Amsterdam Centre for Comprehensive Law van de Vrije Universiteit Amsterdam
Doelgroep
De doelgroep is advocaten of juristen Strafrecht, Slachtofferrecht, Letselschade en Procesrecht. Doelgroep is ook leden van de rechterlijke macht en van het Openbaar Ministerie.
Niveau
Verdieping
Inleiding
De positie van het slachtoffer in het strafproces is door de jaren heen sterk veranderd, de rechten van het slachtoffer zijn steeds meer uitgebreid. In 2019 komen daar nog meer veranderingen bij. Vanaf 1 januari 2019 treedt de wet affectieschade in werking, die ook gevolgen heeft voor de positie van slachtoffers in het strafproces. De Minister heeft bovendien plannen om de positie van slachtoffers nog verder te versterken. Zo ligt er een wetsvoorstel waarin het spreekrecht verder wordt uitgebreid en zijn er plannen slachtoffers een zelfstandig rechtsmiddel te geven zodat zij zelf hoger beroep en cassatie kunnen instellen. Voor iedereen die binnen het straf(proces)rechtelijk kader te maken heeft met slachtoffers, is het van belang op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving en de voorgestelde wijzigingen daarin.

Daarnaast vergt het indienen en beoordelen van een civiele vordering in het strafproces bijzondere expertise. Hoe verhoudt de civiele schadevordering zich tot de andere mogelijke beslissingen ten aanzien van de schade in het strafproces? Hoe kan de kans op effectief schadeverhaal in het strafproces worden vergroot? Wat zijn de best practises bij het instellen en onderbouwen van een vordering tot schadevergoeding?
Doelstelling
Deze leeractiviteit beoogt uw kennis van en inzicht in de wettelijke regelingen (zowel de strafrechtelijke als de civielrechtelijke) met betrekking tot de slachtofferrechten en de door het slachtoffer geleden schade te vergroten. Na afloop van de cursus kent de cursist de belangrijkste ontwikkelingen van de slachtofferrechten in de strafprocedure en van de vordering tot vergoeding van personenschade in het strafproces en heeft hij inzicht in de knelpunten ervan. De cursist weet na afloop hoe hij de strafrechtelijke mogelijkheden tot uitoefening van slachtofferrechten kan benutten. Daarnaast weet hij hoe hij de privaatrechtelijke mogelijkheden van schadeverhaal binnen het strafproces optimaal kan gebruiken.
Programma
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 Slachtofferrechten & actuele ontwikkelingen
Het toepasselijk juridisch kader (straf- én civielrechtelijk), behorend bij de beoordeling van de civiele vordering van de benadeelde partij, de schadevergoedingsmaatregel, de bijzondere voorwaarde tot schadevergoeding, de wijze van indiening van een civiele vordering door de benadeelde partij en de formele beslissing over de civiele vordering van de benadeelde partij (ontvankelijkheid)
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 De gang van zaken ter zitting rondom de civiele vordering van de benadeelde partij
De inhoudelijke beslissing over de schade (schadebegroting)
Actualiteiten regelgeving en jurisprudentie
Door de deelnemers in de praktijk ervaren problemen/vragen van de deelnemers
12.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
  • Uitstekende presentatie, heel interessante inhoud. Top gewoon!
  • Zeer informatief, interactie leuk. Discussie over praktijkvoorbeelden. Een aanrader!
  • Goede vakinhoudelijke cursus, goede voorbeelden gebruikt en voldoende gelegenheid voor discussie.
  • Interessante en leerzame cursus. In een ochtend weer up-to-date. Handige tips&tricks voor de praktijk.
  • Zeer nuttig als aanvulling op basiskennis op dit gebied. Aanrader!
  • Duidelijke uitleg, lekker tempo, genoeg ruimte voor de praktijksituaties.

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,9!

Mw. mr. A.J.J.G. Schijns
  • Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam

  • Docent Grotius Academie Personenschade

  • Docent Beroepsopleiding Advocaten

  • Onderzoeker bij het Amsterdam Centre for Comprehensive Law van de Vrije Universiteit Amsterdam