Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Procederen in civiel hoger beroep

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
26 juni 2019, 13.30 - 18.00 uur
12 november 2019, 13.30 - 18.00 uur
Locatie
26 juni 2019, Utrecht, Van der Valk Hotel Utrecht
12 november 2019, s-Hertogenbosch, Golden Tulip Hotel Central
PO/PE punten
4 NOvA PO-punten
Prijs
€ 395,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. S.M.A.M. Venhuizen
- Senior raadsheer in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
- Docent Burgerlijk procesrecht
Doelgroep
De doelgroep van deze cursus is advocaten. Het niveau is verdieping. Om deze cursus met succes te kunnen volgen moet u basiskennis bezitten van het Burgerlijk procesrecht en enige ervaring hebben opgedaan met het procederen in hoger beroep.
Niveau
Verdieping
Inleiding
In deze cursus komen veel belangrijke voorvragen van het civiele appel aan de orde. Wat is het doel van het hoger beroep (recht op twee feitelijke instanties? Controle- en herstelfunctie)? Welke uitspraken zijn vatbaar voor hoger beroep? De (on)mogelijkheid van tussentijds appel. Appeltermijnen en de schaarse voorbeelden van toegestane termijnoverschrijding.

De omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep vormt de kern van het appelprocesrecht. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen het overkoepelende begrip van de algemene devolutieve werking en de onderverdeling daarvan in de negatieve (grievenstelsel) en positieve zijde van de devolutieve werking. Al deze begrippen hebben hun eigen betekenis en gevolgen. Aan de hand van voorbeelden wordt het verschil duidelijk. Ook duidelijk wordt wat het hof ambtshalve zal doen maar vooral ook waar de partij absoluut zelf voor moet zorgen. Hiermee hangt nauw samen de vraag of incidenteel appel wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Door de gehele stof zit de wijze van procederen in appel vervlochten. De wijzigingen door het nieuwe procesrecht onder KEI komen tevens aan bod.
Doelstelling
Na afloop van de cursus kent de cursist:
- De procedureel zware eisen die m.n. aan appellant worden
gesteld
- De formele en inhoudelijke vereisten waaraan een correcte
grief moet voldoen
- De mogelijkheden tot en consequenties van het instellen van
appel van tussenuitspraken
- De ratio en consequenties van de devolutieve werking van
het appel en de rol die het hof daarin ambtshalve vervult
- De beperkte noodzaak van het instellen van incidenteel
appel
- De gevolgen van ambtshalve aanvulling van rechtsgronden
in hoger beroep
- De verhouding tussen enerzijds grieven en anderzijds
wijzigingen van (grondslag van) eis, nieuw verweer en nova
in hoger beroep
- De mogelijkheden en onmogelijkheden voor het na de
memorie van grieven introduceren van nieuwe grieven in
principaal en incidenteel appel

Na afloop van de cursus kan de cursist:
- Op formeel en inhoudelijk correcte wijze grieven naar voren
brengen
- Op juiste wijze inspelen op de zgn. reflexwerking van de
devolutieve werking
- Een juiste inschatting maken van de kansen en risico’s van
het instellen van principaal en incidenteel appel
- De pogingen doorzien om tardieve grieven in verhulde vorm
te introduceren in het debat in hoger beroep
Programma
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 Doel en functies hoger beroep
Controle en / of herstel
Waarvan is beroep mogelijk?
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.30 Appelmomenten en ontvankelijkheid
Algemene devolutieve werking
Negatieve zijde devolutieve werking (grievenstelsel)
16.30 - 16.45 Pauze
16.45 - 18.00 Positieve zijde devolutieve werking
Incidenteel hoger beroep
18.00 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
  • Prima opzet en uitwerking. Praktisch en goed bruikbaar in de praktijk! In één woord uitstekend!

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Mr. S.M.A.M. Venhuizen
  • Senior raadsheer in het Gerechtshof
    ’s-Hertogenbosch

  • Docent Burgerlijk procesrecht