Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Procederen in eerste aanleg

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
(dag 1) 16 september 2019, 13.30 - 18.00 uur
(dag 2) 23 september 2019, 13.30 - 18.00 uur
(dag 3) 30 september 2019, 13.30 - 18.00 uur
Locatie
 (dag 1) 16 september 2019, Rotterdam, Novotel Brainpark
 (dag 2) 23 september 2019, Rotterdam, Novotel Brainpark
 (dag 3) 30 september 2019, Rotterdam, Novotel Brainpark
PO/PE punten
12 NOvA PO-punten
Prijs
€ 995,- exclusief BTW
Prijs van deze leergang is € 995,-. Uitgangspunt is een integrale opzet met modulen die op elkaar voortbouwen. Het is echter ook mogelijk u in te schrijven voor een of twee modulen. In dat geval is de prijs € 395,- ex. btw. per module.

(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. S.M.A.M. Venhuizen
- Senior raadsheer in het Gerechtshof 's-Hertogenbosch
- Docent Burgerlijk procesrecht
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.
Niveau
Verdieping
Inleiding
De cliënt verwacht van zijn advocaat dat deze op verantwoorde en efficiënte wijze de procedure voert. Van u wordt dan ook veel kennis verwacht van uiteenlopende procesregels zoals bepaald in de wet en uitgelegd en toegepast in de jurisprudentie.
Verspreid over drie bijeenkomsten van vier contacturen behandelt deze leerlijn het gehele spectrum, te beginnen bij de dagvaarding, daarna het verloop van de procedure en eindigend bij het vonnis/ de beschikking. Naast de algemene aspecten wordt ook een aantal bijzondere aspecten behandeld. Te denken valt onder meer aan de geldigheid van de exploten, het rol- en regierecht en diverse incidenten. Alhoewel ook enkele algemene aspecten van de verzoekschriftprocedure aan de orde komen, ligt de nadruk op de dagvaardings- en vorderingsprocedure.
De gedeeltelijke invoering van KEI-bepalingen is in de te bespreken onderwerpen verwerkt.
Doelstelling
Na afloop van de cursus kent de cursist, waar het gaat om het procederen in eerste aanleg, de overeenkomsten van en verschillen tussen het huidig en nieuwe onderdelen van het procesrecht.
Programma
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 Cursus
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.30 Cursus
16.30 - 16.45 Pauze
16.45 - 18.00 Cursus
18.00 Afsluiting

 

DAG 1: DE AANVANG VAN DE PROCEDURE IN DE EERSTE AANLEG

 

KEI of geen KEI?
Dagvaarding/ procesinleiding plus 69-wissel
Kanton of niet-kanton plus 71-wissel
Substantiërings- en informatieplicht
Inschrijven op de rol
Herstelexploten
Anticipatie-exploot
Griffierechten
Verstek of tegenspraak?
Excepties
Incidenten bij aanvang van de procedure
Incidenten: procedureregels

 

DAG 2: HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE IN DE EERSTE AANLEG

Harmonisatie procedures

Basisprocedure

Regiebevoegdheid rechter

Verweerschrift: termijnen

Uitstellen voor proceshandelingen

Onderscheid principaal of exceptief verweer en incidenten

Verval van recht

Wat is er nog mogelijk na verval van recht?

Concentratie van verweer

Verdere conclusies en akten

Zittingen, pleidooi en mondelinge behandeling

Producties/ bewijsstukken

Verdere zittingen

Wijziging vordering of verzoek

Grenzen rechtsstrijd (art. 24, 25 en 149 Rv)

Hoor en wederhoor (art. 19 Rv)

ProcesmedewerkingsverplichtingenDAG 3: HET EINDE VAN DE PROCEDURE IN DE EERSTE AANLEG

Incidenten die de instantie tijdelijk of definitief beëindigen

Effect faillissement en overige schorsingsgronden

Parkeerrol

Eindvonnissen en tussenvonnissen

Bindende eindbeslissingen en de gevolgen daarvan

Mondelinge en schriftelijke uitspraken

Hersteluitspraken (art. 31 en 32 Rv)

Proceskosten

Verzet

Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
  • Steengoed! Ik raad anderen aan, geen suggesties tot verbetering, zeer informatief

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,9!

Mr. S.M.A.M. Venhuizen
  • Senior raadsheer in het Gerechtshof
    ’s-Hertogenbosch

  • Docent Burgerlijk procesrecht