Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Procederen in eerste aanleg

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
(dag 1) 16 september 2019, 13.30 - 18.00 uur
(dag 2) 23 september 2019, 13.30 - 18.00 uur
(dag 3) 30 september 2019, 13.30 - 18.00 uur
Locatie
 (dag 1) 16 september 2019, Rotterdam, Novotel Brainpark
 (dag 2) 23 september 2019, Rotterdam, Novotel Brainpark
 (dag 3) 30 september 2019, Rotterdam, Novotel Brainpark
PO/PE punten
12 NOvA PO-punten
Prijs
€ 995,- exclusief BTW
Prijs van deze leergang is € 995,-. Uitgangspunt is een integrale opzet met modulen die op elkaar voortbouwen. Het is echter ook mogelijk u in te schrijven voor een of twee modulen. In dat geval is de prijs € 395,- per module.

(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. S.M.A.M. Venhuizen
- Senior raadsheer in het Gerechtshof 's-Hertogenbosch
- Docent Burgerlijk procesrecht
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Ruim 99% van de civiele procedures in eerste aanleg loopt nog gewoon volgens het ‘oude recht.’ Na de zeer gedeeltelijke invoering in 2017 is de verdere uitrol van KEI-digitaal gestopt. Het KEI-procesrecht is echter niet gestopt. Per 1 september 2017 zijn ook voor alle niet digitale procedures KEI-regels ingevoerd. De invoering van de KEI-wetten voor de rest van het procesrecht valt al dan niet in aangepaste vorm te verwachten.

Advocaten moeten in dit tijdvak dus zowel kennis hebben van het huidige recht (in lopende en in nieuwe zaken) én van digitalisering én van het nieuwe procesrecht. Deze cursus biedt een vergelijkende bespreking van beide procedures in eerste aanleg. De nadruk ligt op het huidige recht.

Verspreid over drie bijeenkomsten van vier contacturen behandelt deze leerlijn het gehele spectrum, te beginnen bij de procesinleiding, daarna het verloop van de procedure en eindigend bij het vonnis/ de beschikking. Naast de algemene aspecten wordt ook een aantal bijzondere aspecten behandeld. Te denken valt onder meer aan de geldigheid van de exploten, het rol- en regierecht en diverse incidenten. Alhoewel ook enkele algemene aspecten van de verzoekschriftprocedure aan de orde komen, ligt de nadruk op de dagvaardings- en vorderingsprocedure.
Doelstelling
Na afloop van de cursus kent de cursist, waar het gaat om het procederen in eerste aanleg, de overeenkomsten van en verschillen tussen het huidig en nieuwe onderdelen van het procesrecht.
Programma
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 Cursus
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.30 Cursus
16.30 - 16.45 Pauze
16.45 - 18.00 Cursus
18.00 Afsluiting

 

DAG 1: DE AANVANG VAN DE PROCEDURE IN DE EERSTE AANLEG

 

KEI of geen KEI?
KEI overgangsrecht
Dagvaarding/ procesinleiding plus 69-wissel
Oproepingsbericht
Kanton of niet-kanton plus 71-wissel
Substantiërings- en informatieplicht
Inschrijven op de rol
Herstelexploten
Anticipatie-exploot
Griffierechten
Verstek of tegenspraak?
Excepties
Incidenten bij aanvang van de procedure
Incidenten: procedureregelsDAG 2: HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE IN DE EERSTE AANLEG

Harmonisatie procedures
Basisprocedure
Regiebevoegdheid rechter
Verweerschrift: termijnen
Uitstellen voor proceshandelingen
Onderscheid principaal of exceptief verweer en incidenten
Verval van recht
Wat is er nog mogelijk na verval van recht?
Concentratie van verweer
Verdere conclusies en akten
Zittingen, pleidooi en mondelinge behandeling
Producties/ bewijsstukken
Verdere zittingen
Wijziging vordering of verzoek
Grenzen rechtsstrijd (art. 24, 25 en 149 Rv)
Hoor en wederhoor (art. 19 Rv)
ProcesmedewerkingsverplichtingenDAG 3: HET EINDE VAN DE PROCEDURE IN DE EERSTE AANLEG

Incidenten die de instantie tijdelijk of definitief beëindigen
Effect faillissement en overige schorsingsgronden
Parkeerrol
Eindvonnissen en tussenvonnissen
Bindende eindbeslissingen en de gevolgen daarvan
Mondelinge en schriftelijke uitspraken
Hersteluitspraken (art. 31 en 32 Rv)
Proceskosten
Verzet

Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
  • Steengoed! Ik raad anderen aan, geen suggesties tot verbetering, zeer informatief

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,9!

Mr. S.M.A.M. Venhuizen
  • Senior raadsheer in het Gerechtshof
    ’s-Hertogenbosch

  • Docent Burgerlijk procesrecht