Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Rol- en regierecht: de regels en valkuilen van het wisselen van processtukken

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
28 november 2019, 13.30 - 18.00 uur
Locatie
28 november 2019, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
PO/PE punten
4 NOvA PO-punten
Prijs
€ 395,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus ontvangt een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. S.M.A.M. Venhuizen
- Senior raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
- Docent Burgerlijk procesrecht
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.
Niveau
Verdieping
Inleiding
De rol is de spil waar de civiele procedure om draait. Het gaat hier om procesregie. Het nieuwe artikel 19 lid 2 Rv benadrukt verder de regiebevoegdheid van de rechter, ook wel aangeduid met zaaksregie.

Tijdens de cursus worden in overwegende mate de juridische aspecten van het rol- en regierecht besproken. Ook komt kort de praktische toepassing van het rol- en procesreglement aan de orde. De nadruk ligt op de juridische aspecten.

Juridisch: oorsprong en functie; wettelijk kader en status procesreglementen; status rol- en regiebeslissingen; terugkomen op en rechtsmiddelen tegen rol- en regiebeslissingen; (rol)incidenten (o.a. doorhaling, schorsing en afbreking van instantie); betekeningsperikelen en herstelexploten.

Praktisch: vergelijking van enkele aspecten van de stukkenwisseling bij de rechtbank in kantonzaken en niet-kantonzaken en bij de gerechtshoven.
Doelstelling
Na afloop van de cursus is de kennis van de cursist over het rolrecht drastisch toegenomen en is de cursist in staat om op verantwoorde wijze de rolhandelingen namens de cliënt te verrichten.
Programma
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 Wettelijk kader en status procesreglementen
Status rolbeslissingen
Terugkomen op rolbeslissingen
Rechtsmiddelen
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.30 Verval van recht
Betekeningsperikelen en herstelexploten
16.30 - 16.45 Pauze
16.45 - 18.00 Rolincidenten (o.a. doorhaling, schorsing en afbreking van instantie)
Praktische toepassing van de rolreglementen
18.00 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
Mr. S.M.A.M. Venhuizen
  • Senior raadsheer in het Gerechtshof
    ’s-Hertogenbosch

  • Docent Burgerlijk procesrecht