Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Rolrecht in Nederland (Juridische aspecten en praktische toepassing)

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
28 november 2019, 13.30 - 18.00 uur
Locatie
28 november 2019, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
PO/PE punten
4 NOvA PO-punten
Prijs
€ 395,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus ontvangt een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. S.M.A.M. Venhuizen
- Senior raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
- Docent Burgerlijk procesrecht
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.
Niveau
Verdieping
Inleiding
De rol is de spil van de civiele procedure. De regels hiervoor zijn te vinden in de wet en de rolreglementen. Voor een optimaal gebruik van de procedurele (on)mogelijkheden is een grondige kennis van juridische aspecten van het rolrecht en de praktische toepassing daarvan vereist. De cursus behandelt hoofdzakelijk de juridische aspecten van het rolrecht, zoals oorsprong en functie; wettelijk kader en status procesreglementen; status rolbeslissingen; terugkomen op en rechtsmiddelen tegen rolbeslissingen; rolincidenten (o.a. doorhaling, schorsing en afbreking van instantie); betekeningsperikelen en herstelexploten.
Ook de praktische toepassing van de rolreglementen komt kort aan bod met een vergelijking van enkele aspecten van de rolreglementen in kantonzaken en niet-kantonzaken bij de rechtbanken en de gerechtshoven. Er is ook aandacht voor de gevolgen voor de rol voor het geval het procesrecht van KEI los van de digitalisering wordt ingevoerd. Ook de actuele stand rond de voortdurende wijzigingen in (project)rolreglementen en de zienswijze van de Hoge Raad op individuele rolbeslissingen komen aan bod.
Doelstelling
Na afloop van de cursus is de kennis van de cursist over het rolrecht drastisch toegenomen en is de cursist in staat om op verantwoorde wijze de rolhandelingen namens de cliënt te verrichten.
Programma
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 Wettelijk kader en status procesreglementen
Status rolbeslissingen
Terugkomen op rolbeslissingen
Rechtsmiddelen
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.30 Verval van recht
Betekeningsperikelen en herstelexploten
16.30 - 16.45 Pauze
16.45 - 18.00 Rolincidenten (o.a. doorhaling, schorsing en afbreking van instantie)
Praktische toepassing van de rolreglementen
18.00 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
Mr. S.M.A.M. Venhuizen
  • Senior raadsheer in het Gerechtshof
    ’s-Hertogenbosch

  • Docent Burgerlijk procesrecht