Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Vergoeding van personenschade in het strafproces

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
08 november 2018, 09.30 - 12.45 uur
Locatie
08 november 2018, s-Hertogenbosch, Golden Tulip Hotel Central
PO/PE punten
3 NOvA PO-punten
Prijs
€ 295,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mw. mr. A.J.J.G. Schijns
- Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam
- Docent Grotius Academie Personenschade
- Docent Beroepsopleiding Advocaten
- Onderzoeker bij het Amsterdam Centre for Comprehensive Law van de Vrije Universiteit Amsterdam
Doelgroep
De doelgroep is advocaten of juristen Strafrecht, Slachtofferrecht, Letselschade en Procesrecht. Doelgroep is ook leden van de rechterlijke macht en van het Openbaar Ministerie.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Op 1 april 2017 is de Europese richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, omgezet in Nederlandse regelgeving. Met de invoering van de wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in 2011 zijn diverse rechten van slachtoffers al in het wetboek van strafvordering verankerd. De richtlijn bevat echter ook een aantal slachtofferrechten dat nieuw is voor Nederland. Met de wet zijn deze nieuwe rechten voor slachtoffers opgenomen in het wetboek van strafvordering. Ook de mogelijkheden tot civielrechtelijk schadeverhaal in het strafproces zijn aan voortdurende verandering onderhevig. Het wetsvoorstel affectieschade werd op 10 april jl. met algemene stemmen in de eerste kamer aangenomen. Het wetsvoorstel zal per 1 januari 2019 in werking treden. Nu dit is aangenomen, worden de mogelijkheden voor slachtoffers en nabestaanden in het strafproces verder uitgebreid. Verder denkt de wetgever na over een modernisering van Wetboek van Strafvordering. Krijgt het slachtoffer een mogelijkheid om zelf hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van de strafrechter?

De cursus ‘Vergoeding van Personenschade in het strafproces’ behandelt zowel de ontwikkeling van slachtofferrechten in het strafproces als de mogelijkheden van het verhaal van schade. Bijzondere aandacht krijgen daarbij de civielrechtelijke aspecten van schadevordering: hoe een vordering in te dienen en te onderbouwen? Welke leerstukken spelen daarbij een rol? De cursus behandelt niet alleen de basis van de civielrechtelijke schadevordering maar ook de actuele ontwikkelingen daarvan in wetgeving en jurisprudentie. Natuurlijk is kennis van de civielrechtelijke aspecten van schadevordering in het strafproces ook van groot belang voor advocaten die de verdachte in dit opzicht tegen een vordering willen verdedigen, als ook voor leden van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht.
Doelstelling
Na afloop van de cursus kent de cursist de belangrijkste ontwikkelingen van de slachtofferrechten in de strafprocedure, inclusief de nieuwe slachtofferrechten die op 1 april 2017 zijn gaan gelden. Daarnaast kent de cursist de ontwikkelingen met betrekking tot de vordering tot vergoeding van personenschade in het strafproces, en heeft hij inzicht in de knelpunten ervan. De cursist weet na afloop hoe hij de strafrechtelijke mogelijkheden tot uitoefening van slachtofferrechten kan benutten. Daarnaast weet hij hoe hij de privaatrechtelijke mogelijkheden van schadeverhaal binnen het strafproces optimaal kan gebruiken en is hij op de hoogte van de actuele ontwikkelingen van deze leerstukken in wetgeving en jurisprudentie. Ook heeft hij inzicht in de psychologische aspecten van slachtofferschap en van bijstand verlenen aan slachtoffers. De cursist kan niet alleen beter opkomen voor de belangen van het slachtoffer en diens schadevordering, maar ook – omgekeerd – een goede verdediging voeren van de verdachte op het punt van de civiele vordering.
Programma
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 10.30 Slachtofferrechten in het strafproces, o.a.
 • Spreekrecht
 • Recht op informatie
 • Recht op kennisneming dossier
 • Recht op toevoegen stukken
 • Recht op info na detentie
 • Recht op rechtsbijstand
 • Rechten van het getuige-slachtoffer
 • Invloed op tenlastelegging?
 • Beschermingsbehoeften slachtoffers
 • Minderjarige slachtoffers in het strafrecht
10.30 - 11.00 Schadevordering in het strafproces
 • Belang van de voeging in strafproces: voorschotregeling/ schadevergoedingsmaatregel
 • Kring van voegingsgerechtigden
 • Ontvankelijkheid
11.00 - 11.15  Pauze 
11.15 - 11.45  Schadevordering in het strafproces:civielrechtelijke aspecten
 • Indienen en onderbouwen van de vorderingen (getuigen/deskundigen?)
 • Verplaatste schade/shockschade
 • Causaal verband, medeschuld en eigen schuld
 • Stelplicht/bewijslast
 • Hoger beroep en cassatie
 • Uitbreiden vordering in hoger beroep
 • Proceskosten
11.45 - 12.15  Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Reikwijdte/uitbreiding
 • (On)mogelijkheden tot verrekening  
12.15 - 12.45  Actualiteiten
 • Wetsvoorstel affectieschade
 • Smartengeld zonder letsel
 • Shockschade in het strafrecht
 • Rechtstreekse schade  
12.45  Afsluiting 
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
 • Uitstekende docent.
 • Zeer informatief, interactie leuk. Discussie over praktijkvoorbeelden. Een aanrader!
 • Goede vakinhoudelijke cursus, goede voorbeelden gebruikt en voldoende gelegenheid voor discussie.
 • Interessante en leerzame cursus. In een ochtend weer up-to-date. Handige tips&tricks voor de praktijk.
 • Zeer nuttig als aanvulling op basiskennis op dit gebied. Aanrader!

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,9!

Mw. mr. A.J.J.G. Schijns
 • Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam

 • Docent Grotius Academie Personenschade

 • Docent Beroepsopleiding Advocaten

 • Onderzoeker bij het Amsterdam Centre for Comprehensive Law van de Vrije Universiteit Amsterdam