Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Voorlopige voorzieningen in kort geding en hoofdzaak (223 Rv)

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
18 december 2019, 13.30 - 18.00 uur
Locatie
18 december 2019, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
PO/PE punten
4 NOvA PO-punten
Prijs
€ 395,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. S.M.A.M. Venhuizen
- Senior raadsheer in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
- Docent Burgerlijk procesrecht
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, civiele-procesjuristen van bedrijven en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis van het Burgerlijk procesrecht bezitten.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Deze cursus geeft, naast actualiteiten over dit onderwerp, een stevige juridische basis voor allerlei algemene aspecten van het civiele kort geding en de incidentele vordering van art. 223 Rv. De beide aspecten van spoedeisend belang worden belicht, alsmede de (on)mogelijkheden van te vorderen voorzieningen. Het belang van de bodemprocedure wordt benadrukt, waarbij ook de geldigheidsduur van de verschillende onderdelen van het kort geding vonnis wordt uiteengezet. Enkele procedureregels passeren de revue (waaronder het bewijsrecht) en ook de vraag naar de (on) geschiktheid van een vordering voor behandeling in kort geding en het (ontbrekende) gezag van gewijsde. Afgesloten wordt met enkele veelvoorkomende kort geding en (executiegeschillen en dwangsommen). Ook komen de te verwachten wijzigingen van het KEI-procesrecht kort aan de orde.
Doelstelling
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van alle (actuele) ins en outs van de procesrechtelijke kant van het civiele kort geding.
Programma
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 De twee aspecten van spoedeisend belang
Soorten voorlopige voorzieningen
Geldvordering in kort geding
Belang bodemzaak en afstemmingsregel
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.30 Geldigheidsduur voorziening, dwangsom en kosten
Geschikt voor beoordeling in kort geding?
Geen gezag van gewijsde en principiële uitspraken
16.30 - 16.45 Pauze
16.45 - 18.00 Procedure, bewijsrecht en rechtsmiddelen
Executiegeschillen (summier)
Beslag en dwangsommen (summier)
18.00 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
  • Helder, gestructureerd, onderhoudend, leerzaam, uitstekend, zeker een aanrader.

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Mr. S.M.A.M. Venhuizen
  • Senior raadsheer in het Gerechtshof
    ’s-Hertogenbosch

  • Docent Burgerlijk procesrecht