Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Ontbinding van wederkerige overeenkomsten

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
12 december 2019, 14.00 - 17.15 uur
Locatie
12 december 2019, Rotterdam, Novotel Brainpark
PO/PE punten
3 NOvA PO-punten
Prijs
€ 295,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. dr. L. Reurich
- Docent Beroepsopleiding Advocaten
- Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
- Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland
Doelgroep
De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Na een jarenlang intensief debat in de doctrine is de kogel eindelijk door de kerk: recentelijk oordeelde de Hoge Raad dat de tenzij-clausule van art. 6:265 BW in bepaalde gevallen breder mag worden toegepast dan eerder het geval was (HR 18 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810). Overigens is ook door recente rechtspraak de ontbindingsregeling een ‘hot item’. De renteswapovereenkomsten en de effectenleasecontracten hebben aan de ontbinding weer een nieuw aanzien gegeven. Lag enkele jaren geleden de aandacht bij de vraag of de ontbindingsbevoegdheid door de redelijkheid zou moeten worden beperkt, tegenwoordig staat het vaststellen van de rechtsgevolgen centraal. Wanneer is een gedeeltelijke ontbinding aangewezen? Kan ook de eisende partij een beroep doen op koopsomvermindering bij bijvoorbeeld koop en aanneming van werk? Wat zijn de rechtsgevolgen van de ontbinding van een renteswapovereenkomst en hoe verhoudt dit zich tot de gevolgen van vernietiging? Kan de waardewijziging van de zaak aan de ontbinding in de weg staan? En kan een eigen schuld-verweer naar analogie op de rechtsgevolgen van ontbinding worden toegepast?

In deze cursus ‘Ontbinding van wederkerige overeenkomsten’ worden deze (recente) ontwikkelingen in kaart gebracht. Dat voert tot een aantal praktische tips & tricks bij de toepassing van de ontbindingsregeling. Onder meer wordt uiteengezet hoe buitengerechtelijk de ontbinding optimaal kan worden ingezet (om te voorkomen zelf in schuldeisersverzuim te geraken) en hoe de ontbinding optimaal in het petitum kan worden verwerkt.
Doelstelling
De cursist kent na afloop de recente jurisprudentie over het ontbindingsrecht en de samenhang met aanpalende leerstukken.
De cursist kan na afloop de ontbinding buiten rechte optimaal vormgeven en de ontbinding verwerken in het petitum met samenhangende vorderingen.
Programma
13.30 - 14.00 Ontvangst
14.00 - 15.30 Systematiek van het ontbindingsrecht
(On)mogelijkheden van gedeeltelijke ontbinding
Samenhang met de vordering tot vernietiging wegens dwaling
De optimale uitoefening van de ontbinding: in en buiten rechte
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 17.15 Ontbinding aan de redelijkheid getoetst
De gevaren van een onwerkzame ontbindingsverklaring
17.15 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
Mr. dr. L. Reurich
  • Docent Beroepsopleiding Advocaten
  • Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
  • Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland